Steffen Brukhardt / Pixapay

Kesätyöntekijät voivat kysyä apua työsuhteessa ilmenneisiin ongelmiin kesäduunari-infosta. Toukokuun alusta käytössä olleeseen palveluun on tullut noin parikymmentä puhelua viikossa.

SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen puhelin palvelee arkisin klo 9 – 15 numerossa 0800 179 279.

Mitä kesäduunari-infosta kysytään, kesäduunarineuvoja Liisa Lehtonen?

– Useimmiten kysytään palkasta, kun jokin kohta on epäselvä. Halutaan tietää, mihin esimerkiksi palkasta tehty harjoittelijavähennys perustuu. Yleensä kyseessä on jokin epäselvyys.

– Toinen iso ryhmä ovat työajat. Tänäkin kesänä on tullut jonkin verran puheluita, joissa on kerrottu työvuoron perumisesta viime hetkellä säiden takia. Työaikalain mukaan vuoroja voi muuttaa työvuoroluettelon tiedoksi antamisen jälkeen vain painavasta, töiden järjestelyyn liittyvästä syystä tai sopimalla työntekijän kanssa. Muutoin perutusta vuorosta työntekijän kuuluu saada palkka. Luottamusmies voi auttaa asiassa ja jos kuuluu ammattiliittoon, apua voi pyytää liitosta.

ILMOITUS

Ketkä pyytävät neuvoja?

– Nuoret, ja alkukesästä tuli kyselyjä paljon nuorten vanhemmilta. Myös työnantajat kysyvät, mitä pitää ottaa huomioon alle 18-vuotiasta palkatessa. Myös työsuojeluvaltuutetut ovat soittaneet.

Kuinka hyvin nuoret tuntevat työehtosopimuksia?

– Se vaihtelee. Meille soittaa paljon hyvin nuoria työntekijöitä, 18 vuoden molemmin puolin. Monelle kesätyöpaikka on aivan ensimmäinen. Toki osa hyvin perillä asioista, ja joskus ei vain tiedetä, mistä työehtosopimuksen löytää.

– Usein kysyn, lukeeko työsopimuksessa, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Joissakin työsopimuksissa mainitaan, että sovelletaan työehtosopimusta, mutta ei kerrota, mitä työehtosopimusta.

Osaavatko nuoret kääntyä luottamusmiehen puoleen?

– Usein meille soitetaan ensin, koska meille voi soittaa nimettömänä. Haluamme olla matalan kynnyksen paikka, josta voi kysyä työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä. Yleensä kerron, että myös työpaikan luottamusmies tai luottamusvaltuutettu voi auttaa asiassa, jos asia vaatii konkreettisempia toimia.

Miltä toimialalta tulee eniten puheluja?

– Ihan eniten puheluja tulee palvelualoilta, koska nuoria työskentelee nimenomaan kaupoissa, ravintoloissa, jäätelökioskeissa ja kiinteistöpalveluissa. Jonkin verran tulee yhteydenottoja maataloudessa tai yksityistalouksissa työskenteleviltä.