Lehtikuva/Laura Ukkonen

Laaja työttömyys on edelleen yli 350 000.

”Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteena on, että normaalin kansainvälisen ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa työllisyysaste saavuttaa 75 prosentin tason 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä vuonna 2013.”

Hallitusohjelmassa esitetty tavoite on kirkas ja tänään tiistaina saatiin Tilastokeskukselta luvut lähtötilanteesta, josta sitä kohti edetään.

Hallitukselle hyvä uutinen on, että työttömyyden lasku ja työllisyyden vahvistuminen jatkuivat toukokuussa huhtikuun pienen notkahduksen jälkeen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 32 000 enemmän kuin vuosi sitten, työttömiä 249 000 eli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja hallitusohjelmassa keskeinen työllisyysasteen trendiluku oli 72,6 prosenttia.

Työllisyysasteen pitäisi siis nousta 2,4 prosenttiyksikköä, jotta hallitus saavuttaisi tavoitteensa.

EK:n johtavan ekonomistin Sami Pakarisen mukaan tämä tarkoittaa 68 000 työllistä lisää neljän vuoden aikana.

ILMOITUS

Työttömyysasteen trendiluku toukokuuussa oli 6,6 prosenttia. Hallituksen tavoite on pudottaa se 4,8:aan. Hallitukselle huono uutinen on, että työttömyysasteen trendiluku on pysynyt viime kuukaudet ennallaan.

Enemmän uusia avoimia työpaikkoja

Erilaisista tutkimusmenetelmistä johtuen Työ- ja elinkeinoministeriön luvut poikkeavat Tilastokeskuksen luvuista.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa kaikkiaan 227 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 15 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli TEM:n mittarilla 8,6 prosenttia, joka on 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin toukokuun aikana 66 000, mikä on 3 500 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuussa avoinna 129 100 työpaikkaa, mikä on 10 600 enemmän kuin vuosi sitten.

Laaja työttömyys 350 000

Uudet avoimet työpaikat ovat lisääntyneet eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, erityisasiantuntijoiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmissä. Asiantuntijoiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden uudet avoimet työpaikat ovat vähentyneet.

Pitkäaikaistyöttömiä toukokuun lopussa oli 62 400, mikä on 14 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli toukokuun lopussa 350 300. Se on 22 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Laajan työttömyyden lasku johtui erityisesti työttömien työnhakijoiden määrän vähentymisestä.

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli toukokuun lopussa 123 800 henkilöä, mikä on 6 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan palveluissa oli 4,4 prosenttia työvoimasta.