Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Yhdenvertaisuuden sanomaa julistavat ay-liike, työnantajat, valtiovalta, yritykset ja seurakunnat.

Sateenkaariliput liehuvat tänään ja tämän viikon Helsingissä. Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Prideon alkanut ja yhä useampi taho haluaa olla mukana – ammattiliitot, työnantajien EK ja kirkko esimerkiksi.

Helsinki Pride -viikon virallisia avajaisia vietetään tänään maanantaina kello 18–19.30 Pride Housen eli Kansallismuseon Paviljongissa kesäpihalla. Kansallismuseon kesäpiha toimii koko Pride-viikon ajan sateenkaarevana piknik-alueena.

Viikon huipentaa kulkue Senaatintorilta Kaivopuistoon lauantaina kello 11 ja sen jälkeen puistojuhla.

Yhdenvertaisuus tekee yrityksen maineelle hyvää

Yhdenvertaisuuden sanomaa kuuluttaa muun muassa työministeri Timo Harakka (sd.).

– Tänään käynnistynyt Helsinki Pride muistuttaa meitä kaikkia työstä, joka on vielä tehtävänä ihmisoikeuksien puolustamisessa, Harakka painottaa.

ILMOITUS

Laeista huolimatta työelämä ei ole vielä yhdenvertaista, Harakka toteaa. Setan tietojen mukaan syrjintä, epäasiallinen kohtelu ja oman identiteetin salailu ovat yhä arkipäivää monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle henkilölle.

Samaan aikaan tutkimukset osoittavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myönteisesti suhtautuvat yritykset ovat kannattavampia ja markkina-arvoltaan suurempia kuin erilaisuutta torjuvat. Seksuaalivähemmistöjä huomioivat yritykset ovat myös muita innovatiivisempia ja luovat enemmän patentteja.

– Yhdenvertaisuutta vahvistava henkilöstöpolitiikka tekee hyvää yrityksen maineelle ja kannattavuudelle. Sama lähestymistapa pitäisi saada entistä vahvemmin osaksi yritysten sisäistä toimintakulttuuria, työministeri esittää.

EK:n kampanjassa 400 yritystä

Sateenkaariliput liehuvat nyt Etelärannan työnantajapalatsissakin.

EK:n johtaja Ilkka Oksala kirjoitti blogissaanelinkeinoelämän haluavan olla aktiivisesti mukana poistamassa syrjintää suomalaisilla työpaikoilla.

”Lainsäädäntö on pääosin kunnossa, mutta asenteet eivät valitettavasti vielä kaikilta osin ole. Siksi käynnistimmekin viime syksynä Työ ei syrji -kampanjan, jonka tavoitteena on asenteiden muuttaminen työpaikoilla.”

Oksalan mukaan kysymys on niin työnantajien asenteiden kuin myös työkavereiden ja asiakkaiden asenteiden muuttamisesta. EK:n kampanjaan on tullut mukaan jo yli 400 yritystä ja muuta työyhteisöä, joissa työskentelee yhteensä yli 400 000 palkansaajaa.

Kampanja jatkuu edelleen.

Kaikille samat mahdollisuudet

JHL:n puheenjohtajan Päivi Niemi-Laineen mukaan yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa työelämässä yksinkertaisimmillaan sitä, että kaikille työntekijöille annetaan samat mahdollisuudet muun muassa urakehitykseen sekä työskentelyyn ilman häirintää.

”Syrjimätön ja yhdenvertainen työpaikka syntyy tekemällä”, Niemi-Laine kirjoittaa.

”Työnantajan on työnantajavelvoitteita hoitaessaan huolehdittava siitä, että kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Käytännön valinnoissa on siis varmistettava, että jokaisella ihmisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön ja toimeentuloon, työssä kehittymiseen sekä uramahdollisuuksiin hänen kansalaisuudestaan, etnisestä alkuperästään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolensa kokemisesta, iästään tai terveydentilastaan riippumatta.”

Laki kieltää syrjinnän

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät kaiken sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Syrjintä on kielletty kaikissa muodoissaan.

”Lippu on vahva kannanotto”

Diakin Helsingin-kampuksella sateenkaarilipun vetivät salkoon sisäministeri Maria Ohisalo, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Mäntylä, Diakin rehtori Tapio Kujala ja johtaja Elina Juntunen.

Diak kouluttaa sosiaali-, terveys-, kirkon- ja tulkkauksen alojen ammattilaisia, jotka toimivat työssään yhteiskunnan tukea tarvitsevien parissa.

– Pride-viikko kulkueineen on yhdenvertaisuuden juhlaa, mutta yhdenvertaisuutta ei pitäisi unohtaa minään päivänä, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Laura Mäntylän mukaan on tärkeää kouluttaa osaajia, jotka tunnistavat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden, jotka tarjoavat hyväksyvän peilin vähemmistöön kuuluvalle ja jotka tukevat jokaista ihmistä tämän omassa identiteetissä.

Sateenkaarilippu on vahva kannanotto yhdenvertaisten oikeuksien puolesta.

– Yhteiskunnallisella tasolla Diakin kannanotto yhdistyy siihen vahvaan rintamaan, jossa vaaditaan translain saattamista ajan tasalle. Pride on liikettä kohti täyttä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. On tärkeää, että korkeakoulut ovat mukana siinä liikkeessä, jatkaa Mäntylä.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluista mukana ovat Arcada, Diak, Humak, Laurea ja Metropolia sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.