Pitkän ajan kuluessa ihmiskunta on muovannut aikaisempien sukupolvien työn käsitteiksi. Ensin on joukko käsityksiä, joista muovautuu käsite. Käsite ei kuitenkaan synny siten, että toistetaan koko ajan samaa mantraa.

Uusi perustuu vanhaan, joten haluaisin jollain tapaa käsittää ilmastonmuutoksen välittämättä vallitsevista uusista käsityksistä tai politiikasta. Miten rajataan ilmastonmuutos globaalina ilmiönä esimerkiksi vain arktiselle alueelle?

Kun vertaa ilmastonmuutosta ja uskoa, on näillä merkittävästi yhteisiä piirteitä. Ainakin kummassakin näyttää vain taivas olevan rajana, jota on vaikea saavuttaa. Taivas on hengellinen, ei näkyvän maailman, paikka hyville joten sinne eivät päässe syntiset ilman saastuttajat?

Ilmastonmuutoksesta on kehkeytynyt merkittävä poliittinen voima Suomen poliittiseen järjestelmään. Minulla on käsitys, että kyseessä on kuitenkin enemmän huoli maapallon yleisestä saastumisesta kuin pelkästä hiilidioksidista. Hiilidioksidista on muovautunut vain kärki. Tämä kärki tarvitaan, koska jo vuosikymmenet on puhuttu yleisesti maapallon saastumisesta. On tullut aika erottua joukosta hiilidioksidin avulla.

Nykyaikainen elämänmuoto perustuu luonnonvarojen käyttöön, eikä saasteilta voi välttyä, ellei todella radikaaleja muutoksia tehdä. Kuka siis haluaa vaihtaa paljon muoviosia sisältävän autonsa hevosiin ja kärryihin tai edes häkäpönttöautoon?

Mitä sitten tarkoittaa hiilinegatiivinen Suomi? Kaikki orgaaninen elämä maapallolla perustuu hiiliyhdisteiden kemiaan. Tarkoittaako hiilinegatiivisuus jollain tapaa elämän rajoittamista vai vedettiinkö hallitustunnustelussa jokin mutka suoraksi? Jos liika hiili on pahasta niin eikö vastaavasti liian vähän hiiltä ole myös pahasta, sillä onhan hiilen kierrolla toki luonnonlakien määräämä tasapaino?

Yhteiskunnan koheesion kannalta ei ole hyvä, jos tavoitteet ovat liian paljon suurempia kuin todellinen kantokyky. Ilmastopakolaisia odotellessa poliittinen sovinnaisuus ei näin lisäänny vaan heikkenee ilman realismia ja todennettuja käsitteitä. Jos politiikalla ei ole vastuu koheesiosta niin millä sitten on?

Jari Vuorinen
Lohja