Lehtikuva/Anni Reenpää

Maalittamisella ja vihapuheella on rajapintoja. Maalittajat vetoavat sananvapauteen.

Poliisit, syyttäjät ja tuomarit vaativat maalittamisesta lainmuutosta, jolla voi puuttua tehokkaasti maalittamiseen. Yksittäiseen virkamieheen, työntekijään, toimittajaan, tutkijaan tai jopa yksityishenkilöihin kohdistuvat, yllyttävät vihaviestit ovat lisääntyneet.

Maalittaja yrittää saada ison joukon hyökkäämään yhden henkilön kimppuun. Maalitusta tekevät myös oikeistopopulistiset poliitikot. He saavat omilla viesteillään kannattajakuntansa hyökkäämään arvostelemansa henkilön kimppuun.

Helsingin Sanomien mukaan (17.6.) poliisihallitus, valtakunnan syyttäjävirasto ja käräjäoikeuden laamannit ovat laatimassa oikeusministeriölle lainmuutoksia, joilla maalittamiseen voidaan puuttua.

Oikeuskäytäntö vihapuheesta on vähäistä.

Maalittaminen on uudentyyppinen rikos, johon puuttumiseen tarvitaan omat pykälänsä.

Aikaisemmin oikeusministeriö on suhtautunut nihkeästi. On vedottu, että maalittamisesta voi saada tuomion esimerkiksi virkamiehen vastustamisesta, haitanteosta, laittomasta uhkauksesta, vainoamisesta ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

ILMOITUS

Hallituksessa asiaa ratkoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) Vaikka puuttumiskeinot ovat olleet tiedossa, mutta viesti on jäänyt heikoksi. Viranomaisten puuttumista helpottaa, jos maalittaminen säädetään rikokseksi.

Maalittamisella ja vihapuheella on rajapintoja. Maalittajat ja vihapuheen levittäjät vetoavat sananvapauteen.

Taannoin julkaistussa raportissa arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen työryhmä arvioi, että oikeuskäytäntö vihapuheesta on vähäistä. Maalittamisen ja vihapuheen rajapinnat sananvapauteen ja perusoikeuksiin olisi syytä selkiyttää.

Rajapintojen punnintaa helpottaa maalittamisen säätäminen rikokseksi. Sananvapauden rajoja venytetään lisää, ellei tähän puututa. Syrjivän ja maalittavan puheen sietokyky kasvaa, ja huomaamattaan yhteiskunta sietää yhä kovempaa puhetta.

Maalittaminen on uhka demokratialle ja oikeusjärjestelmälle. Maalittaminen saattaa jopa estää viranomaisia virantoimituksesta, kuten HS:n jutussa kerrotaan.

Maalittaminen rajoittaa myös sananvapautta luomalla sisäsyntyistä sensuuria: mitä voi tai uskaltaa sanoa tai kirjoittaa joutumatta kohteeksi?

Maalittamisen kohteeksi joutuneelle kokemukset ovat äärimmäisen stressaavia, pelottavia ja ahdistavia. Maalittaminen luo pelkoa, että joku yksinäinen susi eteneekin sanoista tekoihin.

Rinteen hallitus lupaa toteuttaa poikkihallinnollisesti toimia, joilla puututaan ”nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä”.

Hallitus ei lupaa hallitusohjelmassa säätää uutta lainsäädäntöä vaan turvata näiden rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit ja osaamisen. Seurantaa aiotaan edistää sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Mikään ei estä hallitusta selvityksen jälkeen tekemästä lainsäädäntöä. Maalittamisen uhat ja haitat on tiedostettu hallitusneuvotteluissa, ja viranomaisten ilmeisen vahva huoli on syytä ottaa vakavasti.

Kirjoittaja on Kansan Uutisten päätoimittaja.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.