Lehtikuva/Roni Rekomaa

Viiden viime vuoden aikana leikkauksia tehtiin 400 miljoonaa.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan koulutusleikkausten suunta kääntyy tänään eduskunnalle annettavan lisätalousarvion myötä koulutusinvestoinneiksi. Hallitus esittää 20 miljoonan euron lisämäärärahaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi.

20 miljoonan euron lisäpanostuksella voidaan palkata jo kuluvan vuoden aikana noin 300–400 uutta ammatillisen koulutuksen opettajaa tai muuta opetushenkilöstön jäsentä. Yhteensä hallitusohjelmassa on osoitettu tähän tarkoitukseen 235 miljoonaa euroa, jonka turvin henkilöstöä on mahdollista palkata viideksi vuodeksi.

– Liian pitkään jatkuneiden koulutusleikkausten seurauksia ei korjata hetkessä, mutta suunta on nyt selvästi muuttunut, mikä on todella tärkeää. Leikkaukset ovat tältä erää ohi ja nyt on aika investoida suomalaisten osaamiseen, Andersson sanoo.

Rinteen hallitus on linjannut ohjelmassaan, että se puuttuu tehokkaasti toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin. Ammatillisessa koulutuksessa hallitus haluaa huomioida erityisesti lähiopetus- ja ohjausresurssien riittävyyden muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin nähden. Lisärahoituksen tavoitteena on myös mahdollistaa kokonaisia opiskelupäiviä ja -viikkoja hyödyntäen työelämässä oppimista ja oppisopimuskoulutusta.

Laadukas opetus on investointi

– Työnkuvat ovat nopean teknologisen kehityksen myötä muuttumassa vaativammiksi alalla kuin alalla. Siksi nyt on aika panostaa oppimisen laatuun. Hyvinvoivassa Suomessa tasa-arvoinen ja laadukas opetus nähdään investointina tulevaisuuteen ja siihen panostetaan voimakkaasti, opetusministeri Andersson sanoo.

ILMOITUS

Ammatilliseen koulutukseen kohdistettiin vuosina 2013–2018 leikkauksia noin 400 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa ovat merkittävästi heikentäneet indeksien jäädytykset.

Anderssonin mukaan nykyisellä rahoitustasolla ja opetus- ja ohjaushenkilöstön määrällä ei kyettäisi enää turvaamaan opetusta ja ohjausta kaikille perusopetuksen päättäneille ja muille vailla tutkintoa oleville nuorille.

– Siksi vahvistamme nyt opetusta.

Lisärahoitus kohdennetaan koulutuksen järjestäjille valtionosuusrahoituksena osana laskennallista rahoitusjärjestelmää.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!