Lehtikuva/Mesut Turan

Järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa, totesi yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt lopettaa Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustuksen maksamisen vuodelta 2019 ja jo maksettu osuus peritään takaisin, kerrotaan ministeriön verkkosivuilla. Avustuksen peruuttamisen syynä on se, että ministeriö katsoo järjestön toiminnassaan rikkovan nuorisolain tavoitteita.

PS-Nuorten Twitter-tilillä julkaistiin EU-vaalien alla kuva, jossa oli tummaihoinen perhe, ja saatteeksi oli kirjoitettu kehotus äänestää perussuomalaisia vaaleissa, ”jotta Suomen tulevaisuus ei näyttäisi tältä”.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n saama avustus vuodelle 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöstä on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että avustettavan nuorisoalan järjestön tulee toiminnassaan toteuttaa nuorisolain tavoitteita. Nuorisolain tavoitteena on muun ohella edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat lain mukaan mm. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys.

Ministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylijohtajan Esko Rannon mukaan ”ministeriöstä avustusta haluavan nuorisoalan järjestön on noudatettava toiminnassaan nuorisolakia. Jos lakia ei halua noudattaa, on järjestön hankittava rahoitus toimintaansa jostain muualta kuin nuorisotyön varoista”.

ILMOITUS

”Vihamielinen ilmapiiri tummaihoisia kohtaan”

Ennen ministeriön päätöstä asiaan otti kantaa yhdenvertaisuusvaltuutettu. Hän totesi Perussuomalaisten Nuorten toiminnan olevan selkeässä ristiriidassa nuorisolain yhdenvertaisuuden edistämistavoitteen kanssa. Järjestön toiminnan voidaan tulkita rikkoneen etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tai vähintään loukanneen tummaihoisten suomalaisten ja Suomessa asuvien ihmisarvoa.

Valtuutetun mukaan mahdollisesti jo kannanotto itsessään, ja erityisesti yhdessä siihen liitettyjen kommenttien kanssa, luo tummaihoisia henkilöitä kohtaan vihamielisen, halventavan ja nöyryyttävän ilmapiirin. Tältä osin valtuutettu korosti, että Perussuomalaisten Nuorten aktiivit, kuten Helsingin Akateemisten Perussuomalaisten puheenjohtaja ja järjestön Lapin piirin johtaja, ovat päivityksen yhteydessä vielä täsmentäneet sen sisältöä.

Tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun nuorisoalan järjestön avustus joudutaan perimään takaisin siksi, että sen toiminta on ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa.