Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Lupaa 40 000 työpaikkaa, jos toimet toteutetaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK osallistuu pääministeri Antti Rinteen pyynnöstä kolmikantaiseen valmisteluun, jolla tavoitellaan 30 000 työpaikkaa. EK julkisti illalla mielestään vaikuttavimmat kymmenen esitystään. Listan toimenpiteillä tavoitellaan yli 40 000 työpaikkaa.

Kolmikantainen valmistelu käynnistyy 19.6. pidettävällä seminaarilla, johon EK ja sen jäsenliittojen edustajat osallistuvat. EK:n edustaja seminaarissa on toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EK:n ”kymppilistan” kärjessä on esitys työttömyysturvan porrastamisesta työttömyyden keston mukaan. Alussa se olisi nykyistä korkeampi. Kolmen ja kuuden kuulauden jälkeen tulisi 10 prosentin alenema. Lisäksi enimmäiskestoa lyhennettäisiin 50 päivällä, alkuomavastuu palautettaisiin 7 päivään sekä työssäolo- ja paluuehto 12 kuukauteen.

Lisäpäivien alaikärajaa nostetaan vähintään 1 vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä.

EK:n mukaan lisäpäivien alaikärajan nosto toisi 6 000 työpaikkaa vuonna 2025 ja 9 000 vuonna 2055. Muiden esitysten työllisyysvaikutukseksi EK laskee 11 000–14.000.

ILMOITUS

Perhevapaita EK uudistaisi niin, että äidin oikeus on yhteensä 7 kuukautta ja isän 6 kuukautta. Kotihoidon tuen enimmäiskesto lyhennetään siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 kuukautta.

EK:n mukaan esitys parantaa naisten tasa-arvoa työelämässä ja lisää työllisyyttä 10 000:lla.

Toimeentulotukeen EK haluaa asumiskulujen 7 prosentin omavastuun ja kotitalousvähennykseen laajennuksen 3 000 euroon.

Työllisyysvaikutuksiltaan ”positiivisia” olisivat EK:n mukaan yt-lain alarajan nostaminen 50 työntekijään, määräaikaisten työsopimusten helpottaminen ja paikallisen sopimisen edistäminen.