Historiallinen hetki! Vasemmisto on hallituksessa ja meillä on kunnianhimoinen ohjelma.

Istuin hallitusneuvotteluissa ympäristöpöydässä ja voin olla lopputuloksesta monella tapaa iloinen. Ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen hillintä on otettu politiikan keskiöön.

Hallitusohjelmassa on kunnianhimoisia tavoitteita. Ohjelmaan kirjattiin, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, ja että Suomesta tehdään maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Myös Suomen EU-puheenjohtajakauden yksi tärkeimmistä teemoista on Euroopan unioni globaalina ilmastojohtajana.

Tätä onkin odotettu. Ihmiset hyvin laajalti ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Uusimman ilmastobarometrin mukaan 70 prosenttia suomalaisista haluaa, että ilmastokriisin ratkaiseminen on uuden hallituksen kärkiteema. Myös eurovaalien tulos osoitti, kuinka tärkeitä ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat yhä laajemmin koko Euroopassa.

Tämän hallitusohjelman myötä me sitoudumme ottamaan ilmastonmuutoksen vakavasti. Suomella on nyt mahdollisuus toimia edelläkävijänä.

ILMOITUS

Ilmastotoimet on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämän varmistamiseksi tarvitaan aktiivista vasemmistoa. Meidän on onnistuttava samaan aikaan vähentämään eriarvoisuutta ja torjumaan ilmastonmuutosta.

Meillä on tähän tietoa ja verkostoja. Vasemmiston vahvat siteet ay-liikkeeseen ja kansalaisyhteiskuntaan ovat tärkeitä ilmastotoimien onnistuneessa läpiviemisessä. Tehtävämme on varmistaa, etteivät ihmiset koe ilmastonmuutoksen torjuntaa uhkana itselleen. Ihmisten on voitava kokea ilmastotoimet omakseen, ja asiaksi, josta olla ylpeitä.

Haluankin kannustaa kaikkia puolueen toimijoita mukaan tekemään totta hallitusohjelmaan kirjatuista hienoista tavoitteista. Ekologisen jälleenrakennuksen onnistuminen tarvitsee meitä kaikkia.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.