Lehtikuva/Emmi Korhonen

Kommentti: Perussuomalaisten törmäily kyseenalaistaa parlamentin uskottavuuden.

– Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ”Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.” Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa.

Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Juha Mäenpää puhui keskiviikkona ”vieraslajien torjunnasta” käsiteltyään sitä ennen vuoden 2015 turvapaikanhakijoita maista, joissa on eri uskonto kuin meillä.

Muutamien muiden perussuomalaisten mielestä hallitusohjelma on hyvä ainoastaan ”afrikkalaisille”, mutta Mäenpää meni jo kansanryhmää vastaan kiihottamisen puolelle. Näin tulkitsee ainakin professori Martin Scheinin.

Perussuomalaisilta on jo totuttu – vaikka ei saisi tottua – kaikenlaisiin ylilyönteihin, mutta ihmisryhmän leimaaminen menee astetta pidemmälle. Se muistuttaa, miten ennen Ruandan kansanmurhaa hutut leimasivat tutsit torakoiksi ja kiihottivat siten ihmisiä kammottaviin tekoihin.

Tämä ei ollut toki ensimmäinen kerta, kun kansanmurha pohjustetaan ihmisyyden riisuvilla nimityksillä.

ILMOITUS

Kansanedustajalla on immuniteetti

Rikoslaissa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sanotaan näin:

"Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikkaniihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi".

Voisiko Mäenpää saada syytteen?

Asia ei ole yksiselitteinen. Valtakunnansyyttäjävirasto veti rajaa internetissä levitettävälle rangaistavalle vihapuheelle vuonna 2012.

Se totesi, että poliittinen sananvapaus on määritelty muita väljemmin. Kansanedustajia koskee parlamentaarinen immuniteetti, eli koskemattomuus. Kansanedustajan eduskunnan täysistunnossa, valiokunnissa ja eduskunnan valitsemissa muissa elimissä esittämät mielipiteet ja muut lausumat nauttivat poikkeuksellisen laajaa sananvapautta, valtakunnansyyttäjävirasto linjasi.

Kansanedustajallakin on myös rajansa

Toisaalta se totesi myös, ettei parlamentaarinen immuniteetti oikeuta ihmisarvoa loukkaavien mielipiteiden esittämiseen, ”koska kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan perustuslakia, joka puolestaan turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden”.

Yhteenvetona virasto totesi, että ”vaatimusta ihmisarvon loukkaamattomuudesta ei ole mahdollista ylläpitää, jos ihmisarvoa loukkaavien lausumien levittämistä sallitaan”.

”Siitä, että perustuslaki yhtäältä turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja toisaalta turvaa yksilön vapauden ja oikeuden, on siten tehtävä se johtopäätös, että ihmisarvoa loukkaavan ilmaisun levittäminen jää sananvapauden suojan ulkopuolelle. Tämä koskee myös merkittävistä yhteiskunnallisista asioista käytävää keskustelua, jolle sinänsä on perusteltua hyväksyä tavanomaista väljemmät rajat mielipiteenilmaisuille.”

Puhemiehen puututtava ja heti

Jos asia on juridisesti tulkinnanvarainen, niin se on aivan selvää, että eduskunnan pitää ryhdistäytyä nyt, kun sen varsinainen työ on päässyt alkuun.

Mäenpään lisäksi eduskunnassa istuu puoluetoveri Ano Turtiainen, joka vuonna 2015 sai sakot kannatettuaan vastaanottokeskusten tuhoamista ja kehotettua laajentamaan toimia ”vihollisen pääpaikkoihin, joista sen toimia johdetaan”. Pahimmaksi viholliseksi Turtiainen kutsui Suomen Punaista Ristiä.

Iltalehden mukaan Turtiainen otti keskiviikkona Facebookissa kantaa Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuvaan ebola-epidemiaan, jossa on kuollut jo 1 400 ihmistä.

”Luonto mukana ilmastotalkoissa”, Turtiainen kirjoitti aihetunnisteina ”ebola” ja ”Afrikka”.

Näin Turtiainen puolestaan kommentoi noin viikko sitten vasemmistoliiton ministerivalintoja:

Puhemies Matti Vanhanen ja koko puhemiesneuvosto ei voi seurata vaieten perussuomalaisten uuden eduskuntaryhmän jäsenten törmäilyä. Kyseessä on koko eduskunnan uskottavuus.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!