Lehtikuva/Markku Ulander

Nuoremmille jäsenille pidennetty työaika kelpaa, jos siitä maksetaan korvaus.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäsenet haluavat seuraavalla neuvottelukierroksella työaikaa pidentävät kiky-tunnit pois tai rahallisen korvauksen niistä.

JHL kysyi toukokuussa jäsenistöltään ensi talven sopimusneuvottelujen tavoitteita. Kysely keräsi noin 8 500 vastausta, ja lähes 85 prosenttia on lisäksi sitä mieltä, että suurin osa palkankorotuksista pitäisi tulla yleiskorotuksena.

JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch on tyytyväinen kyselyn vastaajamäärään.

– Suuri kiitos kaikille vastaajille. Aiempiin kyselyihin verrattuna vastaajien määrässä on tapahtunut huikea nousu. Voimme vain arvailla, johtuuko tämä kiinnostus kylmästä kyydistä, jota palkansaajat ovat yhteiskunnassa viime vuosina saaneet, hän miettii.

Nuoremmat hyväksyvät korvattavat kiky-tunnit

JHL:n jäsenet ovat vahvasti sitä mieltä, että Kikyn työajanpidennykset on peruttava. Se on heille periaatteellinen kysymys. Kuitenkin 54 prosenttia vastanneista hyväksyisi työajan pidennyksen säilyttämisen, jos rahaa pistetään riittävästi pöytään. Mitä nuorempia ikäryhmiä tarkastellaan, sitä valmiimpia JHL:läiset ovat hyväksymään työajanpidennyksen säilyttämisen rahallista korvausta vastaan.

ILMOITUS

Vain noin kolmasosa vastanneista vaatii ehdottomasti työajan lyhentämistä.

Ylivoimainen enemmistö vastaajista kannattaa palkankorotusmuotoa, jossa suurin osa olisi kaikille maksettavaa yleiskorotusta.

Paikallisesti sovittavien erien suhteen mielipiteet jakaantuvat selvästi. Kannattajia on jonkin verran enemmän kuin vastustajia. Huomioon on kuitenkin otettava se, että neljäsosa vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa.

– Mitä nuoremmasta jäsenryhmästä on kyse, sitä harvemmat ovat osanneet ottaa kantaa paikallisen erän tarpeellisuuteen. Kenties paikallisten erien neuvottelumekanismi on jäänyt vieraaksi, pohdiskelee JHL:n tutkimuspäällikkö Pertti Mäkelä.

Euroja vai prosentteja?

Kaikille samansuuruisen euromääräisen korotuksen kannalla on 42 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä paljon kannatusta – 35 prosenttia vastaajista – on myös sekalinjalla.

– Mitä vanhempaan ikäryhmään vastaajat kuuluvat, sitä useammin he kannattavat samansuuruista euromääräistä korotusta kaikille. Vastaavasti mitä nuorempia ikäryhmiä tarkastellaan, sitä enemmän kannatetaan euro- ja prosenttikorotuksen yhdistelmälinjaa, Mäkelä toteaa.

Huomio työaikojen terveysvaikutuksiin

Tärkeimmiksi työaikoihin liittyviksi tavoitteiksi JHL:läiset nostivat työaikojen terveysvaikutukset ja työpäivän yhtäjaksoisuuden. Työpäivän yhtäjaksoisuuden tärkeys näyttää korostuvan iän karttuessa samoin kuin huoli työaikojen terveellisyydestä.

Vain vajaa neljännes JHL:läisistä olisi valmis nostamaan sopimusneuvotteluihin mukaan ilmastonmuutosta hillitseviä tai muuhun ympäristöystävälliseen toimintaan tähtääviä tavoitteita. Puolet vastaajista ei osaa ottaa asiaan kantaa.

Neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch korostaa, että kyselyllä on keskeinen merkitys sopimustavoitteiden valmistelussa.

– Jäsenten mielipiteet antavat meille selkänojaa neuvotteluihin valmistautumisessa. Elokuussa työstämme tavoiteluonnoksia ja niistä kysymme jäseniltä mielipidettä.