Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Jussi Saramo: Kokoomus olisi käyttänyt miljardin veronkevennyksiin, joilla olisi ollut vaikutusta työllisyyteen.

Eduskunta äänestää iltapäivällä ensi kerran Antti Rinteen hallituksen luottamuksesta. Yhteensä yli 20 tuntia kestänyt keskustelu hallitusohjelmasta päättyi myöhään eilisiltana.

Pitkän keskustelun juoni oli koko ajan sama. Oppositio ei pidä hallitusohjelmaa realistisena. Hallituspuolueet esittelivät sen hyviä puolia ja vastasivat opposition kritiikkiin.

Esimerkiksi Jussi Saramo totesi kokoomus ensin sanoneen, että ”ripotellaan rahaa sinne tänne, ja sitten täällä on käyty kyllä läpi lähes jokainen menokohta, minne ei ole laitettu tarpeeksi rahaa, joten kokoomuksen logiikka on kyllä ollut täysin kateissa”.

Esimerkkinä hän kertoi työn verotuksen kevennyksestä kokoomuksen esittämällä tavalla.

– Tästäkin hallitusneuvotteluissa kuultiin monia asiantuntijoita — olin itse talousryhmässä — ja arvio oli, että kokoomuksen miljardin euron veronkevennys olisi mennyt hukkaan eikä sillä olisi ollut työllisyyteen merkittäviä vaikutuksia. Yksikään ekonomisti siellä ei tukenut tätä kokoomuksen linjaa.

ILMOITUS

– Kun kokoomus täällä on koko aika nojannut siihen, että kysykää ekonomisteilta, niin kyllä me kysyimme ekonomisteilta, kun hallitusohjelmaa tehtiin.

”Oikeistolaisen leikkauspolitiikan loppu”

Pia Lohikosken mukaan politiikan suunta muuttuu: Suomea kehitetään kaikkien hyväksi, ei vain harvojen.

– Uusi hallitus tarkoittaa kovan oikeistolaisen leikkauspolitiikan loppua ja suunnanmuutosta suomalaisessa politiikassa. Tuore hallitus on askel kohti tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea.

Lohikoski sanoi olevansa ylpeä siitä, että uusi hallitus on palauttamassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pienentämässä varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja.

– Varhaiskasvatus on monien tutkimusten mukaan fiksuimpia tapoja vahvistaa osaamista ja vähentää lasten syrjäytymistä. Perusopetuksen puolella hallitus käynnistää laatu- ja tasa-arvo-ohjelman oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Onkin todella tärkeää, että myös oppimisen tuen resursseja tarkistetaan oppilaiden yhdenvertaisuuden ja opettajien jaksamisen näkökulmasta.

Tärkeänä hän piti myös sitä, että hallitus lähtee laskemaan asumisen hintaa. Kohtuuhintaista ARA-asuntotuotantoa lisätään ja tavoitteena on rakentaa vuosittain vähintään 10 000 uutta kohtuuhintaista vuosittain, joista yli puolet Helsingin seudulle.

– Lisäksi hallitus etsii keinoja ehkäistä kohtuuttomia vuokrankorotuksia. Samoin vahvistetaan vuokralaisten asemaa uudistamalla 31 vuotta vanha yhteishallintolaki, joka säätelee asukkaiden päätösvaltaa valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja asumisoikeusyhteisöissä, Lohikoski kertoi.

Palveluita alueillekin

Katja Hänninen piti merkittävänä hallitusohjelman kirjausta siitä, että keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin.

– Onneksi vasemmistoliitto on saanut tärkeän sote-ministerin paikan, ja uskon, että ministeri Pekosen avulla ja kautta pystymme vaikuttamaan erityisesti alueellisten palveluiden saatavuuteen ja totta kai myös näiden tarpeellisten uudistusten sisältöihin.

Hännisen mukaan vanhusten hoivaa parannetaan säätämällä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoivahenkilöstön mitoitukseksi 0,7. Myös kotihoitoa ja omaishoitoa parannetaan.

– Hoivahenkilöstön mitoituksessa tulee kuitenkin varmistaa, että 0,7 tarkoittaa nimenomaan hoivatyötä tekeviä, päteviä henkilöitä eikä esimerkiksi talkkareita tai haamuhoitajia lasketa hoivatyön henkilöstön mitoitukseen.

”Tavallisten ihmisten asialla”

– Tämä hallitus on minusta ihmisten asialla. Tämä hallitus auttaa tavallisia ihmisiä, sanoi Matti Semi.

– Tavalliset ihmiset saavat lapsensa päivähoitoon. Tavalliset ihmiset voivat kouluttaa lapsensa ammattiin. Tavallisille vanhuksille taataan hyvä hoito. Minulle kaikki ihmiset ovat tavallisia ihmisiä, ja tämä on kaikkien mahdollisuus nyt tässä, kaikille ihmisille.

Semin mielestä hallitusohjelma on erittäin hyvä siinä mielessä, ”että nyt meillä on mahdollisuus jakovaraan ja me käytämme sitä oikeaoppisesti ja oikeisiin kohteisiin ja oikeaan tulevaisuuteen”.

– Minusta tämä on hyvä ja positiivinen hallitusohjelma.