Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Pääministerin mukaan julkisen talouden tilaa arvioidaan Hornetien suorituskyvyn uusimisesta riippumatta.

Vasemmistoliiton kansanedustajat kehuivat tiistaina eduskunnan pitkässä keskustelussa hallitusohjelmaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Johannes Yrttiaho keskittyi kritisoimaan hallitusohjelmaan kirjattuja hävittäjä- ja muita asehankintoja. Ohjelman mukaan ”poistuvat strategiset suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti”, millä viitataan ilmavoimien Hornet-kaluston ja merivoimien alusten uusimiseen ja uuden kaluston hankintaan eli HX- ja Laivue 2020 -hankkeisiin.

– Etenkin HX-hanketta koskevien kirjausten on tulkittu jättävän avoimeksi hankittavien monitoimihävittäjien määrän ja hankintahinnan. Siksi keskustelua hankinnasta ja sen mielekkyydestä on syytä edelleen käydä, ja keskustelu varmasti jatkuu myös hallituksen sisällä, Yrttiaho sanoi.

Hävittäjähankinta on hänen mukaansa Suomen suurin yksittäinen hankinta koskaan. Hintahaarukaksi on arvioitu 7–10 miljardia euroa. Merivoimien kalustoon käytettäisiin 1,2 miljardia euroa. Hornetien hankinta vuonna 1992 maksoi nykyrahassa 5 miljardia euroa.

– Etenkin HX-hanke uhkaa syrjäyttää julkisia menoja koulutuksesta, tutkimuksesta ja julkisesta infrastruktuurista, hyvinvointipalveluista ja sosiaaliturvasta. Sotilasmenojen kasvattaminen ei tuota mitään, siinä missä panostukset koulutukseen, tutkimukseen, julkiseen infraan, hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan kasvattavat kansantalouden tuottavuutta ja bruttokansantuotetta sekä luovat hyvinvointia, Yrttiaho sanoi.

Hänen mukaansa talouden niukkuus näyttäisi olevan melko helposti ratkaistavissa leikkaamalla historiamme suurimmista asehankinnoista.

ILMOITUS

”Hallitus ei peräänny”

Pääministeri Antti Rinne vastasi heti, että ”hallitus on selkeästi ja yksiselitteisesti sitoutunut siihen puolustuspoliittisessa selonteossa todettuun Hornetien suorituskyvyn täysimääräiseen korvaamiseen”.

– Edelleen siellä on todettu, että julkisen talouden tilaa arvioitaessa nämä Hornet-hankinnat ovat kokonaisuudessaan ulkopuolella tämän arvioinnin, elikkä siis julkisen talouden tilaa arvioidaan näistä riippumatta.

– Haluan todeta siis sen, että hallitus ei tule perääntymään näistä hankinnoista. Puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti toimitaan.