Jarmo Lintunen

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on pettynyt siihen, ettei hallitusohjelmassa ollut aikatavoitetta lapsiperheköyhyyden poistamiselle.

Liiton mukaan lapsiperheköyhyyden poistaminen on halvempi ratkaisu veronmaksajille kuin sen jatkumisen salliminen.

Liitto sanoo joka tapauksessa arvostavansa lapsistrategiatyön käynnistämistä ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kokopäiväiseksi sekä oppivelvollisuuden pidentämistä.

Lapsiperheköyhyys pystyttäisiin liiton mukaan poistamaan kahden hallituskauden aikana. Liitto arvostaa lupausta arvioida budjettiriihien yhteydessä päätösten vaikutusta eriarvoisuudelle.

Lupaus parlamentaarisen, ylihallituskautisen lapsistrategiatyön käynnistämisestä on tärkeää lapsiperheille. Tärkeää on myös lapsivaikutusten arviointi jokaisen lain valmistelun yhteydessä.

Paljon yhteisiä tavoitteita

Liitto on vertaillut hallitusohjelmatavoitteet omiin vaatimuksiinsa ja tehnyt listan yhteisistä pyrkimyksistä.

ILMOITUS

Yllä mainittujen lisäksi listalta löytyy muun muassa pienituloisten lapsiperheiden toimeentulon parantaminen perusturvaa korottamalla ja toteuttamalla negatiivista tuloveroa koskeva kokeilu.

Liitto pitää hyvänä myös vuorovanhemmuusperheiden aseman parantamista asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotusta siten, etta lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet. Elatustukea nostetaan ja opintorahan huoltajakorotusta korotetaan.

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen tukipalvelujen, kuten neuvolatoiminnan ja esimerkiksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistaminen on liiton mukaan tärkeää.

Jokaiselle lapselle harrastus

Hallituksen ja liiton tavoitteet yhtyvät myös lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamisessa koulupäivänyhteydessä sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan vahvistamisessa.

Liitto pitää tärkeänä perhevapaauudistusta, samoin sen, selvittämistä, auttaako työaikajoustojen lisääminen työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Nuorten työllisyyden tukemiseksi hallituksella on liiton mukaan kannatettavia pyrkimyksiä, kuten nuorisotakuun edistäminen ja nuorten työpajatoiminnan vahvistaminen.

Oppisopimusopiskelun lisääminen ensimmäisen työpaikan saamiseksi sekä uudelleenkouluttautumisen ja aikuiskoulutuksen väylänä ovat myös liiton mukaan hyviä tavoitteita.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!