Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Keskustasta kuitti kokoomukselle: ”kollous” esti pääsyn hallitukseen.

Antti Rinne puhui tiistaina ensimmäistä kertaa pääministerinä eduskunnassa. Sanoma oli Suomen uudistaminen ja kehittäminen.

– Pohjoismainen hyvinvointimalli eli toimeentulon turva, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä laadukas koulutus, osaaminen ja vahva ympäristö yrittämiselle luovat hyvän pohjan uudistustyölle. Sillä nyt Suomi on tilanteessa, jossa uudistamatta ei voi jättää.

Rinne sanoi maailman muuttuvan nopeammin kuin ehkä koskaan aiemmin. Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja koko maapalloa ennennäkemättömällä tavalla.

– Siksi olisi aivan vastuutonta jättää tekemättä merkittäviä satsauksia osaamiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja tasa-arvoon. Vain rohkea, päättäväinen ja uudistuksiin sitoutunut Suomi pärjää 2020- ja 2030-luvuilla, Rinne sanoi.

Tämä tarkoittaa ”tulevaisuustekoja, sosiaalisia investointeja, joilla turvaamme pohjoismaisen hyvinvointivaltiomme menestyksen tulevilla vuosikymmenillä”.

ILMOITUS

– Tavoitteenamme on osaava ja osallistava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, Rinne sanoi esitellessään hallitusohjelman.

”Talous tasapainossa vaalikauden lopussa”

Jo etukäteen haukutusta talouslinjauksesta Rinne totesi hallituksen sitoutuneen vastuulliseen talouspolitiikkaan, jolla julkisesta taloudesta ja sen kestävyydestä pidetään hyvää huolta.

– Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Rinne tarkensi vastuullisen talouspolitiikan tarkoittavan, että julkinen talous on tasapainossa vaalikauden lopussa ja että samaan aikaan huolehditaan myös välttämättömistä uudistuksista ja investoinneista, joiden avulla talouden kestävyys ja tuottavuus vahvistuvat myös pitkällä aikavälillä.

– Suomeksi sanottuna: tarvitaan merkittäviä tulevaisuusinvestointeja osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen.

”Porvari vie, muut vikisevät”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen palasi siihen, miksi perussuomalaiset ja kokoomus jäivät oppositioon.

– Kansanvallassa vaikuttamiseen tarvitaan luottamuksen ohella kykyä yhteistyöhön. Perussuomalaisilta ja kokoomukselta ei kumpaakaan näistä kuitenkaan vaalien jälkeen löytynyt, Kurvinen sanoi.

Hän sanoi perussuomalaisten aidanneen itsensä jo vaalikeskusteluissa sellaiseen karsinaan, että sieltä ulospääsemiseen olisi tarvittu suorastaan ihmemies MacGyveria.

– Kokoomuksessa puolestaan otti vallan yksipuolinen ehdottomuus. Meillä Etelä-Pohjanmaalla sellaista on tavattu kutsua ”kolloudeksi”. Tärkein ero ylimielisen kollouden ja rohkean peräänantamattomuuden välillä on se, että pitää pystyä neuvottelemaan ja sopimaan. Kokoomuksessa sen sijaan uhottiin, että porvari vie ja muut vikisevät.

Opposition kritiikkiä Kurvinen nimitti puolijauhoiseksi.

Viiden puolueen hallituksen pitävin liima on Kurvisen mukaan tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentaminen.

– Perheen pienimmistä ja heikompiosaisista pidetään huolta ja elämisen edellytykset turvataan niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudulla. Suomi ei myöskään tulevaisuudessa pääty Salpausselkään.

– Uuden hallituksen tärkein tehtävä on eheämmän Suomen rakentaminen. Suomen kahtiajakautuminen pitää pysäyttää ja saada kaikki suomalaiset samaan veneeseen.