Jarno Mela

Eduskunta keskustelee tiistaina ja keskiviikkona hallitusohjelmasta. Hallituksen luottamuksesta äänestetään torstaina.

Hallitusohjelma vie oikeaan suuntaan eli vasemmalle. Näin tiivisti vasemmistoliiton tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki eduskunnassa tiistaina. Arhinmäki piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tiedonantokeskustelussa, joka liittyy hallitusohjelmaan.

– Joissain asioissa otetaan pieniä askelia eteenpäin, toisissa suurempia harppauksia. Juurikaan taka-askelia ei tarvinnut ottaa, Arhinmäki paalutti.

Arhinmäki palautti puheensa aluksi mieleen vuonna 1932 kuolleen sosialistin Eduard Bernsteinin sitaatin, jonka mukaan liike on päämäärä tärkeämpää.

– Kun arvioidaan monen puolueen muodostaman koalitiohallituksen ohjelmaa, on syytä nimenomaan seurata liikkeen suuntaa. Onko suunta parempaan vai huonompaan.

Arhinmäki huomautti, että perusturvan varassa olevilta ei enää leikata. Indeksijäädytykset päättyvät ja perusturvaan ja muihin etuuksiin tulee täydet indeksikorotukset. Työvoimapolitiikassa hallitus vannoo yhteistyön nimiin.

ILMOITUS

– Hallitus ei hakeudu vastakkain työntekijöiden kanssa vaan haluaa käydä rakentavaa vuoropuhelua ja tehdä kolmikantaista yhteistyötä.

Ja kuten eilen uusi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoi, aktiivimalli kuopataan nopeasti.

– Vasemmistoliiton yksiselitteinen kynnyskysymys hallitukseen menolle oli se, että aktiivimalli puretaan. Ja niin myös tapahtuu, Arhinmäki sanoi.

Muutos- ja ilmastovaalit

Puheessaan Arhinmäki huomautti, että kevään eduskuntavaalit olivat paitsi muutos- myös ilmastovaalit. Valtaosa äänestäjistä haluaa Suomen ryhtyvän ripeisiin ilmastotoimiin.

– Tämä hallitus vastaa kansalaisten perusteltuun huoleen. Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla, huomioiden ihmisten erilaiset tilanteet.

Ilmaston lisäksi Arhinmäki nosti esiin myös vanhustenhoidon, sote-uudistuksen ja koulutuksen. Vanhustenhoidon ongelmiin vastataan säätämällä 0,7 henkilöstömitoituksen, Arhinmäki sanoi.

– Tässä ei ole kysymys lillukanvarsista tai desimaaleista vaan tuhansista koulutetuista hoitajista pitämään huolta inhimillisestä vanhuudesta. Hoitajien määrä tulee kasvamaan asteittain, Arhinmäki muistutti.

Niin pääministeri Antti Rinne (sd.), demarien ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman kuin Arhinmäki sanoivat, että tulevalla vaalikaudella on tarkoitus tehdä kauan kaivattu sote-uudistus.

– Rohkeasti sanottu, mutta nyt palaset ovat kasassa, kun kokoomuksen hellimä yksityisiä terveys- ja hoivajättejä suosinut bisnesmalli on heitetty romukoppaan.

– Yksityisten yritysten voitonmaksimoinnin sijaan nyt sote-uudistuksen lähtökohdiksi on palautettu alkuperäiset tavoitteet terveyserojen kaventamisesta, perusterveydenhuollon vahvistamisesta ja sosiaali- ja terveyshoidon palveluketjujen yhteensovittamista.

Koulutuspetoksesta lupaukseen

Arhinmäki palautti mieleen vielä viime vaalikauden alun, kun kokoomuksen johdolla tehtiin koulutuspetos. Kun kokoomus ennen vaaleja lupasi olla leikkaamatta koulutuksesta, kokoomuslaisen opetusministerin johdolla koulutuksesta leikattiin paljon.

– Nyt uuden opetusministerin Li Anderssonin johdolla lähdetään tekemään kunnianpalautusta koulutukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan kaikille lapsille täysimääräisenä ja ryhmäkokoja pienennetään sekä selvitetään kaksivuotista esiopetusta.

– Koulutuspolitiikassa katsotaan myös rohkeasti tulevaisuuteen. Oppivelvollisuusikää nostetaan 18 vuoteen.

Arhinmäki huomautti, että SDP, vasemmistoliiton edeltäjä SKDL ja keskusta ajoivat aikoinaan läpi peruskoulu-uudistuksen. Nyt sama porukka pidentää oppivelvollisuutta. Vastustajakin on sama, sillä kokoomus vastustaa tätäkin kuten peruskoulua aikoinaan.

– Koulutuspoliittista uudistusta, joka nostaa osaamistasoa Suomessa ja lisää koulutuksen tasa-arvoa. Myös korkea-asteesta pidetään huolta. Indeksitarkistukset palaavat ja rahoitukseen tehdään myös pieni tasokorotus.

Oikea suunta

Puheensa lopuksi Arhinmäki tiivisti vielä hallitusohjelman osoittavan suunnan.

– Esitellyn hallitusohjelman myötä Suomi tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa, perusturvaa parannetaan ja aktiivimalli puretaan. Hallitus toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen.

– Hallitus on asettanut ilmastopolitiikan raamit niin, että se on linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Hallitusohjelma pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella ja varmistaa työehtosopimusten yleissitovuuden.