Lehtikuva/Vesa Moilanen

Teollisuuden investoinnit kasvussa, mutta talouskasvu hidastuu.

Tänään ohjelmansa eduskunnalle esittelevä hallitus sai aamulla hyviä uutisia Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK). Sen investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteiden investointien arvioidaan nousevan 4,1 miljardiin euroon vuonna 2019, mikä on 9,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Pääosa suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja.

– Teollisuuden investoinnit kääntyvät nousuun tänä vuonna, mutta huolestuttavaa on, että investointiaste on yhä matalalla. Nopeaa kasvua teollisuuden investoinneissa ei ole näköpiirissä, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen toteaa.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvioidaan nousevan tänä vuonna noin 2,5 miljardiin euroon. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kääntyivät tiedustelun mukaan viime vuonna hienoiseen nousuun ja kasvu vahvistuisi kuluvana vuonna.

– Talouden uudistumisen näkökulmasta T&K-investointien kehitys on aivan olennaista. Pitkällä aikavälillä talouskasvu lepää tuottavuuden kasvun varassa ja näitä edellytyksiä luodaan parhaiten T&K-investoinneilla, Heikkonen summaa tuloksia.

Kansainvälisesti vertailtuna teollisuuden investointiaste on Suomessa EK:n mukaan heikko.

ILMOITUS

Työllisyysaste nousee, mutta hitaasti

Hallitusohjelma pohjautuu kahden prosentin talouskasvulle. Suomen Pankin tiistaina julkaiseman talousennusteen mukaan tähän ei päästä. BKT kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5. Vuonna 2021 kasvu hidastuu lähelle potentiaalista vauhtiaan, 1,3 prosenttiin, Suomen Pankki ennustaa.

Suomen vientimarkkinoiden kasvu hidastuu, mutta ennusteen perusurassa euroalueen kohtalainen kasvu, suomalaisten vientiyritysten parantunut kilpailukyky sekä keveät rahoitusolot jaksavat kuitenkin ylläpitää viennin kasvua.

Kotimainen kysyntä tulee talouskasvua. Epävarmuus yleisen talouskehityksen suunnasta kuitenkin hillitsee kotitalouksien kulutushaluja.

Työllisyyden paraneminen on hidastunut viime kuukausina. Työllisyysaste ylitti talvella 72 prosentin tason, mutta Suomen Pankin mukaan vuoteen 2021 mennessä työllisyysaste nousee enää reiluun 73 prosenttiin. Hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste vuonna 2023.

– Talouskasvun hidastuminen ja työikäisen väestön väheneminen hidastavat työllisyyden kasvua, sanoi Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum Euro & talous -tiedotustilaisuudessa.

– Työllistymistä hankaloittavat myös erilaiset työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat, kuten työvoiman heikko saatavuus joillain aloilla.