50 euron korotuksen oltava alku eläkeläisjärjestöjen vaatimalle laajalle eläkeläisköyhyyden torjuntaohjelmalle.

Eläkeläiset ry:n mielestä Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on ainekset rohkeaan ikääntymispolitiikkaan. Nyt tarvitaan rohkeutta näkemysten toteuttamiseen. Uudistaminen ei saa jäädä puolitiehen, painotetaan valtakunnallisen eläkeläisjärjestön valtuuston kannanotossa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia eläkeläisten vaatimuksia, kuten pienten eläkkeiden korotus, hoitajamitoitus, vanhusasiainvaltuutettu, ikäystävällinen asuntopolitiikka ja kotitalousvähennyksen etuuden ulottaminen myös pienituloisimmille.

Varkauden Kuntorannassa koolla oleva Eläkeläiset ry:n valtuusto vaatii ikääntymisen ottamista huomioon kaikessa päätöksenteossa. Hallituksen kaavailema uusi ikäohjelma voi toimia uuden ajattelun käynnistäjänä. Kun lainvalmistelu tehdään huolella, vaikutukset arvioiden ja asiantuntijoita laajasti kuunnellen, saadaan hyvää lainsäädäntöä ja myönteistä kehitystä.

Korotus alku köyhyyden torjuntaohjelmalle

Hallitus lupaa pieniä eläkkeitä saaville käteen jääviin kuukausituloihin 50 euron korotuksen. Eläkeläiset ry:n mielestä korotuksen tulee olla alku eläkeläisjärjestöjen vaatimalle laajalle eläkeläisköyhyyden torjuntaohjelmalle. Eläkeläiset ry vaatii, että kenenkään ei tulisi joutua elämään köyhyysrajan alittavilla alle tuhannen euron kuukausituloilla.

Hallitus lupaa myös selvittää pienten työeläkkeiden saajien asemaa. Järjestön mukaan tämä on tärkeää, sillä nimenomaan pienen työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhdistelmää saavat ovat toimeentulossa väliinputoajia. He ovat myös työelämän muutoksen myötä kasvava joukko.

ILMOITUS

Eläkeläiset ry on tyytyväinen myös kotitalousvähennyksen uudistamiseen niin, että myös ne, joilla ei tulojen pienuuden vuoksi tule vähennettävää veroa, tulisivat saamaan etuuden suorana avustuksena. Tätä eläkeläisjärjestöt ovat yhdessä vaatineet.

Rohkeutta järjestö perää sote-uudistuksen toteuttamiseen julkiset palvelut edellä. On pikaisesti tartuttava terveyskeskusten jonojen purkamiseen, vanhusten hoiva on saatava kuntoon ja säädettävä lailla riittävä hoitajamitoitus. Samalla olisi tehtävä periaateratkaisu siitä, että voitontavoittelua vanhustenhoivassa rajoitetaan, Eläkeläiset ry luettelee.

Myönteisenä se pitää myös ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa. Entistä iäkkäämmät ja huonokuntoisemmat ihmiset asuvat kotona ja tarvitsevat tukea elämän laadun varmistamiseen. Kotien kunnostamista esteettömiksi, turvallisiksi ja terveellisiksi on luvattu lisätä. Yhteisöllisen asumisen kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia ikääntyvien asumisen kehittämiseen turvalliseksi ja virikkeelliseksi.

Uusi tavoiteohjelma: Ilmastonmuutoksen torjuntaan

Eläkeläiset ry:n valtuusto hyväksyi järjestölle uuden Ikäystävälliseen Suomeen -tavoiteohjelman (PDF-tiedosto).

– Ilahduttavan paljon saimme pyytäessämme vinkkejä aivan maan huippuasiantuntijoilta, totesi valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö ohjelmaa esitellessään.

Tavoiteohjelman perusta on se, että arvokas ja turvallinen ikääntyminen on jokaisen oikeus. Muina päälukuina käsitellään toimeentuloa, palveluita ja ikääntyneiden osallisuutta yhteiskunnan kehittämisessä ja demokraattisessa päätöksenteossa.

Osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on yksi eläkeläistoiminnan tärkeä tavoite.

”Sään ääri-ilmiöitä, varsinkin pitkiä hellejaksoja tuottava ilmastonmuutos aiheuttaa terveydellisiä ongelmia varsinkin sairaille ja monia lääkkeitä käyttäville ikääntyneille ihmisille”, asiakirjassa todetaan.