Elsa Vihmari-Henttonen

Hallitusohjelman hoitajamitoitusta koskeva kirjaus vaatii SuPerin mukaan tarkennuksia.

– Ohjelmassa on luvatun mukaisesti kirjaus siitä, että vanhustenhoidon vähimmäishenkilöstömitoitus nostetaan tasolle 0,7. Ongelma on, että kirjaus on liian väljä eli siinä puhutaan hoivahenkilöstöstä eikä hoitohenkilöstöstä. Tämä on tarkoittanut ainakin tähän asti sitä, että jopa talonmies on saatettu lukea mitoitukseen osallistuttuaan hoivatyöhön, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

SuPer edellyttää, että 0,7:n vähimmäismitoitukseen lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö.

Hallitusohjelmassa luvattu 70 miljoonaa ei Paavolan mukaan riitä luvatun 0,7:n hoitajamitoituksen toteuttamiseen. Hallituksen tulee lisätä rahoitusta elokuun kehysriihessä.

Hoitajamitoituksen nostamisessa on puhuttu siirtymäajasta. Julkisuudessa on tuotu esiin, että hoitajamitoituksen korjaus tapahtuisi käytännössä vasta seuraavalla hallituskaudella. Tämä on aivan liian myöhäinen ajankohta.

Potilasturvallisuus vaarantunut merkittävästi

– Olemme jo nyt tilanteessa, jossa potilas- ja asiakasturvallisuus sekä myös työturvallisuus ovat vaarantuneet merkittävästi, Paavola muistuttaa.

ILMOITUS

Siirtymäaikoihin ei hänen mielestään ole missään nimessä varaa.

Ympärivuorokautiseen vanhustenhoitoon pääsee hyvin korkeilla kriteereillä. Asiakkaan on kärsittävä sairauksista, joiden vuoksi toimintakyky on heikentynyt niin merkittävästi, ettei hän pärjää edes kotihoidon turvin kotona. Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa asiakkaat ovat monisairaita ja tarvitsevat jatkuvaa ammattihenkilöiden apua ja arviointia.

Vanhustenhoidosta on paennut henkilökuntaa muille sektoreille huonojen työolojen ja heikon palkkauksen vuoksi.

Tukityöt poistettava hoitajilta

Hoitajia saadaan Paavolan mukaan palaamaan alalle, kun epäkohtiin puututaan.

– Samalla rakennetaan luottamusta, joka on menetetty viime vuosina. Alan epäkohtia täytyy korjata poistamalla kaikki tukityöt hoitajilta ja palkkaamalla niihin tehtäviin avustavaa henkilökuntaa. Jo nykyinen henkilöstömitoitus on virheellinen, koska koulutetun hoitohenkilökunnan työhön sisällytetään runsaasti muutakin kuin hoitotyötä.

Tukipalvelut, kuten siivoustyö sekä ruoka- ja pyykkihuolto, tulee SuPerin mukaan antaa muiden ammattilaisten tehtäväksi.

– On huomioitava, että muun muassa hygienian hoito on hoitotyötä. Lisäksi ulkoilutilanne on ammattilaiselle hetki havainnoida hoidettavan psyykkistä ja fyysistä vointia. Varsinaisen hoitotyön tulee olla koulutettujen hoitajien tehtävä.