Uusi hallitusohjelma on merkittävä käännös. Perusturvan, koulutuksen ja palveluiden leikkausten aika on ohi, ja nyt on aika rakentaa. Vaikka hallitusohjelma on voittopuolisesti hyvä, ei kaikkia tarpeellisia parannuksia ja uudistuksia pystytä seuraavan neljän vuoden aikana tekemään. Mukana on myös joitain hankalia kysymyksiä. Kokonaisuus on kuitenkin vahvasti plussalla. Hallituspuolueena teemme eduskunnassa hallituksen politiikkaa, mutta kaikki vasemmistoliiton tavoitteet ovat edelleen voimassa, ja niitä kohden pyrimme.

Parannukset perusturvaan ja palveluihin, aktiivimallin purkaminen, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen sekä koulutuksen ja tienpidon lisämäärärahat ovat hienoja asioita. Kuitenkin ehkä eniten minua ilahduttavat rakenteelliset uudistukset. Sote-uudistus tehdään järkevällä tavalla julkisten palveluiden pohjalle, ja perhevapaita lähdetään uudistamaan. Hallitusohjelman ehdoton helmi on oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle ja opintojen aito maksuttomuus.

Tänä päivänä työelämässä ja yhteiskunnassa on vaikea pärjätä ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Pelkän perusasteen varassa olevien työllisyysaste on vain noin 40 prosenttia. Silti ikäluokasta 16 prosenttia jää vaille toisen asteen tutkintoa. Nyt oppivelvollisuus modernisoidaan vastaamaan tämän päivän tarpeita ja välttämätön koulutus tehdään kaikille maksuttomaksi.

Oppivelvollisuuden pidentämisen kriitikot sanovat, ettei se ratkaise ongelmia, jotka aiheuttavat koulupudokkuutta. Totta on, ettei oppivelvollisuus ja maksuttomuus ole ihmelääke. Se kuitenkin mahdollistaa opiskelun tasa-arvoisesti kaikille. Se lähettää nuorille, perheille ja koko yhteiskunnalle viestin siitä, että peruskoulun jälkeinen tutkinto on hankittava ja se velvoittaa yhteiskunnan toimijat mahdollistamaan sen. Erityisen tärkeä muutos on matalan koulutuksen ja tulotason sekä maahanmuuttajataustaisten perheiden lapsille, jotka keskimääräistä useammin jäävät koulutuksen ulkopuolelle.

Harva olisi valmis poistamaan oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden peruskoulusta. Miksi siis nykyaikana lähes yhtä välttämätön toinen aste ei olisi oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden piirissä?

ILMOITUS

Kirjoittaja on vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.