Olen nähnyt työssäni akuuttihoidon parissa, kuinka yhä nuoremmat lapset tuodaan ensihoidon toimesta sairaalan päivystykseen. Tiedottomassa tilassa ja henkeä pelastavien hoitotoimenpiteiden jälkeen ryhdytään pohtimaan ja selvittämään, mitä ainetta lapsi on nauttinut. Tämän jälkeen alkaakin sosiaalityöntekijöiden työ selvittää lapsen kotitilanne. Myös vankiterveydenhuollossa olen haastatellut alaikäisiä poikia, joiden elämässä ei ole välttämättä ollut yhtään turvallista kontaktia aikuiseen. Tämä alkaa hirvittää jo lähes kaiken kokenutta ammattilaistakin.

SOSTEn arvioiden mukaan vuosien 2015–2018 lainsäädäntömuutosten aikaansaama taloudellinen kehitys on pienituloisissa lapsiperheissä kielteisempi kuin väestöllä keskimäärin. Edellisen hallituskauden leikkaukset ja indeksijäädytykset ovat osuneet erityisesti pienituloisiin lapsiperheisiin. Tehdyt leikkaukset lisäävät ja monessa tapauksessa pitkittävät pienituloisten kotitalouksien riippuvuutta toimeentulotuesta.

Me-säätiö on arvioinut, että maassamme on tällä hetkellä jo yli 60 000 nuorta ”syrjässä”. Tämän syrjäytymisen kustannuksia yhteiskunnalle on todella vaikea arvioida, mutta asiantuntijat puhuvat joka tapauksessa miljardeista. Taloudellisen menetyksen lisäksi täytyy muistaa, että puhumme lapsen ja nuoren elämästä ja siihen liittyvästä inhimillisestä kärsimyksestä.

Miten perheitä ja sitä kautta lapsia ja nuoria voidaan auttaa? Mielestäni ensimmäinen ja tärkein keino on katkaista eriarvoistumisen tie. On taattava valtiovallan turvaamana hyvinvointia kaikille. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen on tulevan hallituksen löydettävä rahoitus.

Perhekeskukset on saatava toimimaan. Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perheet saavat tarvitsemansa avun helposti ja joustavasti.

Perhekeskukseen voidaan liittää myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintoja. Tärkeintä on saattaa lapsi keskiöön ja tuottaa lapsen tarvitsemia palveluita matalalla kynnyksellä ilman organisaatioiden välistä pallottelua.

Juha Hiltunen
Riihimäki