Annika Rönni-Sällinen toivoo, että pamilaiset voisivat olla mukana aktiivisesti kehittämässä työpaikkojensa ilmasto- ja ympäristötoimia.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin uusi puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen totesi linjapuheessaan liittokokousväelle, että vaikka elämmekin monenlaisten muutosten keskellä, ehkä merkittävin tulevaisuuteen väistämättä vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos ja sen hillintään tähtäävät toimet.

– Meillä on vastuu ja velvollisuus toimia.

Maan uuden hallituksen ohjelmassa on kirjaus toimialakohtaisista tiekartoista siirtymiseksi vähäpäästöisyyteen. Tässä työssä hallituksen on syytä ottaa Rönni-Sällisen mielestä huomioon myös työntekijöiden näkemykset.

Hän toivookin, että pamilaiset ovat aktiivisesti kehittämässä työpaikkojensa toimia esimerkiksi energiatehokkuuden suhteen.

– Mutta samalla toivon, että toimet tehdään työpaikalla yhteistyössä siten, ettei samalla heikennetä työntekijöiden toimeentuloa ja työehtoja.

ILMOITUS

Rönni-Sällinen muistuttaa, että pitkälti kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ansiosta Pariisin ilmastosopimuksessa on oikeudenmukaisen siirtymän käsite. Sillä tarkoitetaan, että siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulee tehdä oikeudenmukaisella tavalla.

Osa-aikatyö huolestuttaa

Työssäkäyvien köyhyyden taustalla osa-aikatyö on merkittävin tekijä. Rönni-Sällinen toteaa, että on löydettävä uusia keinoja, joilla saadaan työntekijöille elämiseen riittävä palkka.

– Palkan ja sosiaaliturvan yhdistämistä tarvitaan, mutta se ei saa johtaa siihen, että työnantajat laittavat yhteiskunnan maksettaviksi pyrkimyksensä luoda työpaikoille kahden kastin työntekijöitä tai puutteensa työvuorosuunnittelun osaamisessa.

Kokoaikatyön edistäminen onkin Rönni-Sällisen mielestä nähtävä yhteiskunnallisena win-win -tilanteena, jossa kaikki hyötyvät. Perusteena on se, että pula ammattitaitoisista työntekijöistä, työkykyisten ja työhaluisten työntekijöiden vajaatyöllisyys, työssäkäyvien toimeentulon paikkaaminen sosiaaliturvalla ja julkisen sektorin kestävyysvaje on tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta kestämätön yhtälö.

Liiton tehtävä on kaikkiaan tuoda turvaa työelämän tuulissa ja myrskyissä, Rönni-Sällinen totesi.

– Liiton tärkein työkalu vaikuttaa työsuhteiden ehtoihin on työehtosopimus. Palvelualoilla on paljon pieniä, järjestäytymättömiä yrityksiä. Niinpä yleissitovuuden merkitys on erityisesti pamilaisilla aloilla suuri, Rönni-Sällinen sanoi.