Lehtikuva/Vesa Moilanen

”Neuvottelutulos sosiaalisesti oikeudenmukainen.”

Keskustan puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous on hetki sitten hyväksynyt neuvottelutuloksen hallitusohjelmasta ja puolue siis osallistuu Antti Rinteen hallitukseen. Keskustavaikuttajat katsoivat puolueen kynnyskysymysten täyttyneen. Keskusta osallistuu hallitusvastuuseen.

Keskustan ministerit valitsee kello 17 alkava puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja meppidelegaation yhteiskokous puheenjohtaja Juha Sipilän esityksestä. Sipilä itse ei lähde ministeriksi.

Keskustan yhteiskokous myönsi puolueen kärsineen eduskuntavaaleissa tappion, mutta se sai kuitenkin yli 420 000 ääntä. Tässä tilanteessa keskustalaiset katsoivat puolueen pystyvän parhaiten hallitusvastuussa vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen ja pitämään äänestäjiensä puolta.

Keskusta pitää neuvottelutulosta hallitusohjelmasta puolueen tavoitteiden mukaisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisena. Tulevina vuosina kohennetaan pienituloisimpien perheiden ja eläkeläisten toimeentuloa. Lasten ja perheiden palveluja parannetaan ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään ennalta. Perheille turvataan aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan.

Yhteiskokous edellytti, että kaikkien hallituspuolueiden on yhteistä ohjelmaa toteutettaessa huomioitava koko Suomen tasapuolinen kehittäminen Säätytalossa yhdessä sovitun mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamista ja rakentamista kaikkialla maassa.

ILMOITUS

Keskusta tähdensi, että sovittujen uudistusten toteuttaminen ja Suomen kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttävät työllisyyden nostamista 75 prosenttiin.

”Keskusta pitää kaikissa tilanteissa kiinni siitä, että tavoite toteutuu. Mitään keinoja ei suljeta pois, jos tehdyt toimet eivät näytä riittävän. Suomen taloutta on hoidettava vastuullisesti myös tulevaisuudessa”, puolue lausui.

Vasemmistoliitto päättää viimeisenä viidestä puolueesta hallitukseen osallistumisesta kello 17 alkavassa eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa, jossa valitaan myös ministerit. Medialta suljetun kokouksen arvioidaan päättyvän aikaisintaan kello 20.