Jussi Joentausta

Tuore hallitusohjelma luo työttömien etujärjestön mukaan hyvät edellytykset rakentaa Suomeen luottamukseen ja hyvään palveluun perustuvia työllisyyspalveluita.

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden tunnistaminen on todettu keskeiseksi, koska työvoimapotentiaali on suurinta näissä ryhmissä. Tämä tarkoittaa panostusta henkilökohtaisiin työllisyyspalveluihin, jotta työvoimaa saadaan avoimille työmarkkinoille. Hallitusohjelmakirjauksessa todetaan, että nämä resurssit turvataan.

Työttömien Keskusjärjestö pitää hyvänä, että TOIMI-hankkeen työtä jatketaan ja sosiaaliturvaa uudistetaan. Sosiaaliturvan tulee joustaa ihmisten tarpeiden mukaan ei päinvastoin. Hallitusohjelmassa todetaan järjestön mukaan aivan oikein, että ”oikean palvelun saaminen on mahdollistettava etuudesta riippumatta. Uudistus tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuden tasapainoa tavalla, joka on myös sopusoinnussa julkisen talouden ja työllisyyden parantamisen kanssa. Perusturvan lisäksi myös tarveharkintaisia tukia tarvitaan.”

Järjestöjen palkkatuki takaisin

Työttömien etujärjestö kiittelee hallitusohjelmaa monipuolisesti tunnistetusta kolmannen sektorin roolista sosiaali- terveys- ja työllisyyspalveluiden täydentäjänä. Työllisyystavoitetta tukee järjestön mielestä hyvin hallitusohjelman kirjaus siitä, että nykyiseen kolmannen sektorin palkkatukeen kytketään vahva yksilöllinen tuki, työkyvyn kartoitus ja muut palvelut siten, että mallista tulee uusi tuki avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. Kolmannen sektorin palkkatuesta poistetaan työllistämistä estävä 4 000 henkilötyövuoden rajoite, joka on rajoittanut toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin.

Aktiivimallin leikkureineen pois

– On hyvä, että järjestöjen palkkatuen edellytykset palautetaan ja tuetaan järjestöissä sitä kehitysyötä, jonka avulla työttömät voivat parantaa ammattitaitoaan ja työ- ja toimintakykyään. Myös edellisen hallituskauden aikana hyväksi koettu kuntakokeilu saa jatkoa, kun kuntien roolia työllisyyspalveluiden tarjoajina vahvistetaan, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa.

Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi pitää tärkeänä sitä, että epäoikeudenmukaiseksi koettu aktiivimalli leikkureineen puretaan.

– Tilalle tulee luoda todellista, yksilöllistä palvelua, joka edistää työllistymistä, sekä koulutuspaikan ja kuntoutuksen löytämistä, painottaa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

Keskusjärjestön suurin huoli on, että hallitusohjelma nojaa vahvasti jatkuvaan hyvään työllisyyskehitykseen.