Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vapaaehtoinen soidensuojeluohjelma on MTK:n mielestä askel luonnon monimuotoisuuden sekä ilmaston puolesta ja hallitusohjelma tuo uusia mahdollisuuksia myös biokaasun käytön kasvuun sekä kiertotalouteen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto Hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet, että suomalainen maaseutu ja sen elinkeinot tarvitsevat pitkäjänteisiä ja johdonmukaisia kannustimia. Tärkeää on, ettei yrittämisen verotusta lähdetty kiristämään millään lailla. Maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen kannalta tärkeää on myös, ettei uusia kustannuksia nostavia velvoitteita aseteta maataloudelle ilman niiden kompensoimista. Järjestö korostaa, että maa- ja metsätalous ovat hiiltä sitovia elinkeinoja ja niitä kehittämällä on mahdollista yhdistää kestävä talouskasvu ja kunnianhimoinen ilmastopolitiikka.

– Näyttäisi siltä, että hallitusneuvottelijat ovat ymmärtäneet maataloutemme vaikean tilanteen markkinoiden ja kansainvälisen politiikan puristuksissa. Se ei yksin näillä toimilla ja kirjauksilla ratkea, mutta ohjelma on askel oikeaan suuntaan, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Metsätaloudessa hallitusohjelma hapuileva

MTK on tyytyväinen siitä, että hallitus on myös tunnustanut maa- ja metsätalouden tärkeän ratkaisijan roolin hiilensidonnassa. Metsätalouden osalta hallitusohjelma on hapuileva, mutta siinä selkeästi haetaan kannustimia tuottavaan metsätalouteen ja metsien käyttöön talouskasvun moottorina. Hyvää on, että mm. puurakentamista halutaan selkeästi lisätä. 

– Ilmastopolitiikassa tulee pyrkiä tuloksiin tutkitun tiedon ja markkinalähtöisten taloudellisten kannustimien kautta. Ilmastotoimissa on puntaroitava myös niiden sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, Marttila korostaa.

Vapaaehtoinen soidensuojeluohjelma on hyvä askel luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston puolesta. Hallitusohjelma tuo uusia mahdollisuuksia myös biokaasun käytön kasvuun sekä kiertotalouteen.

ILMOITUS

Maatalouden kannattavuuden pitkään jatkunutta heikkenemistä pyritään katkaisemaan oikeanlaisin toimin mm. turvaamalla maatalouden ja maaseudun kehittämistoimien rahoitusta ja panostamalla lisää ruoan vientiin. Tärkeätä on myös, että hallitus haluaa EU-maatalouspolitiikan uudistuksessa turvata maataloutemme rahoituksen. Maatalouden potentiaali ympäristöhaasteiden ratkaisijana ja kestävän ruokajärjestelmän perustana tunnustetaan hyvin hallitusohjelmassa.

MTK kannattaa lämpimästi hallitusohjelman kirjausta vähittäiskaupan asiakasdatan avaamisesta ja kauppojen omien tuotemerkkien rajoittamisesta. Alkuperämerkintöjen laajentaminen on tärkeää, jotta kuluttajat voivat jatkossa tehdä entistä vastuullisempia valintoja niin kaupoissa kuin ravintoloissa. Maailmankaupan vapauttamistavoitteet lisäävät kuluttajainformaation tarvetta.

MTK pitää hyvänä myös lupausta lomitusjärjestelmän kehittämisestä ja sitä, että Välitä viljelijästä -toimintamalli turvataan. Myös lunastuslain kokonaisuudistuksen toteuttaminen saa järjestöltä kiitosta.