Lehtikuva/Vesa Moilanen

Tulevan hallituksen tavoitteena on kaventaa eriarvoisuutta myös parantamalla sote-palveluja.

Edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hehkutti tulevien hallituspuolueiden tiedotustilaisuudessa omassa puheenvuorossaan tänään soten varmistumista maakuntapohjalta.

Tuleva pääministeri Antti Rinne (sd.) puhuu mieluusti itsehallinnollisista alueista, laajemmista soten järjestämishartioista. Nämä alueet voivat itsenäisesti päättää, miten järjestävät palvelunsa laajemmissa kokoonpanoissa. Tätä Rinne painotti tänään hallitusohjelman julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Rinne lupasi, että mitään pakkolakeja, joilla palvelujen tuottamista säädellään kunnissa, ei ole ole tulossa. Maakuntiin siirtyvät pelastustoimi sekä ensihoito. Muista mahdollisesti maakuntiin siirtyvistä tehtävistä tulee selvitys yhteistyössä kuntien kanssa.

Ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehitetään omaishoitoa.

Sote etenee, vanhushoivaan resursseja, hoitoon seitsemässä päivässä

Hallitus panostaa perusterveydenhuoltoon. Kiireettömään hoitoon pääsy terveyskeskuksissa on alueesta riippuen venynyt jopa viikkoihin. Hallitus käynnistää sote-keskusten kehittämisohjelman, mutta nyt niitä ei rakenneta yksityisten varaan.

ILMOITUS

Myös sosiaalihuollon palvelut on tarkoitus liittää vahvemmin osaksi sote-keskusta. Edellinen hallitus unohti sosiaalipalvelut sivurooliin. Uuden hallituksen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisiin sote-palveluihin.

Terveyskeskuksiin pääsee tulevaisuudessa viikossa, kun hoitotakuu säädetään. THL:n arvion mukaan 7 päivän hoitotakuu edellyttäisi nykyjärjestelmällä toteutettuna 1 600–2 600 lääkärin lisäämistä terveyskeskuksiin. Hallitus aikoo selvitä noin tuhannella lääkärillä.

Kiivaaseen vanhuskeskusteluun hallitus vastaa säätämällä hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisissa hoivan yksiköissä. Mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon aina ensisijaisesti hoitoisuus.

Ympärivuorokautisen hoivan rinnalla vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehitetään omaishoitoa.

Sote-uudistus komiteaan – konkretiasta ei tietoa

Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen (sotu), jossa hyödynnetään Sipilän hallituksen aikana TOIMI-hankkeessa tehtyä työtä. Sote-uudistuksen kompuroinnista oppineena uusi hallitus valmistelee sotu-uudistuksen parlamentaarisessa komiteassa.

Kaikki eduskuntapuolueet pääsevät osallistumaan poikkihallinnolliseen valmisteluun. Komiteaan lykätään perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta koskevat asiat.

Tavoitteena on sovittaa palvelut nykyistä paremmin etuuksiin. Rinne korosti tänään palvelujen roolia eriarvoisuuden kaventamisessa. Uudistus ulottuu ainakin kahdelle hallituskaudelle.

Työn tekemisestä halutaan tehdä nykyistä kannattavampaa ja työtuloja jättää ihmiselle selvästi ennakoitavissa oleva summa käteen. Hallitus luopuu aktiivimallista, joka oli edellisen hallituksen keppi kannustaa työttömiä töihin.