Jussi Vierimaa

– Toivon, että päätös tulee vaikuttamaan kokouskulttuuriin ja pienempien puolueiden vaikutusmahdollisuuksiin demokratiassa, valituksen tehnyt Lotta Laaksonen kommentoi päätöstä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan Paraisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikael Holmberg (r), kaupunginjohtaja Patrik Nygrén ja kaupunginlakimies Monica Avellan ovat toimineet lainvastaisesti, kun he ovat puuttuneet luottamushenkilön puheoikeuteen. Sakslinin mukaan kolmikko on näin vaarantanut edustuksellista demokraattista kunnallista päätöksentekoa.

Vasemmistoliiton valtuutettu Lotta Laaksonen kanteli kolmikon toimista. Kantelu koski vuodentakaista kaupunginhallituksen kokousta, jossa käsiteltiin Paraisten sosiaalitoimen johtajan asemaa. Taustalla oli kaupungin sosiaalitoimessa ilmenneet monenlaiset ongelmat, joita juuri Laaksonen oli ryhtynyt selvittämään.

Sosiaalitoimen johtaja oli kutsuttu kyseiseen kokoukseen kertomaan tilanteesta. Laaksonen olisi halunnut äänestyksen sosiaalijohtajan erottamisesta, mutta äänestykseen asti ei päästy, koska Laaksosen puheenvuoron pitoa häirittiin monin tavoin. Niinpä Laaksonen päätyi valittamaan vaientamisestaan ja puheenvuoronsa keskeyttämisestä oikeusasiamiehelle.

Asiakirjaselvityksen perusteella Sakslinin mukaan on riidatonta, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei johtanut asianmukaisesti asian käsittelyä eikä pitänyt huolta järjestyksestä.

”Pidän viranhaltijoiden puuttumista luottamushenkilön puheoikeuteen periaatteellisesti vakavana”, Sakslin toteaa ja pitää kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijoiden menettelyä lainvastaisena.

ILMOITUS

Yhäkin ongelmia

– Oli hyvä, että toimin kokouksen jälkeen ja tein kantelun. Nyt ymmärrän sen merkityksiä paremmin kuin kantelua tehdessä osasin aavistaakaan, Lotta Laaksonen kommentoi lausuntoa.

Hän kertoo, että asianosaisten käytös häntä kohtaan on muuttunut selvästi sen jälkeen kun kantelun teko tuli ilmi.

– Kuitenkin vielä tämän viikon hallituksen kokouksessa todistin tilanteen, jossa kaupunginjohtaja keskeytti puhujan kiivaasti. Toivon, että päätös tulee vaikuttamaan kokouskulttuuriin ja ilmapiiriin, sekä pienempien puolueiden vaikutusmahdollisuuksiin demokratiassa.

Tärkeintä on että asia saa oikeutta

Tärkeintä Laaksosen mukaan nyt on kuitenkin se, että vuosi sitten käsittelyssä ollut asia, joka on kaiken kaikkiaan erittäin laaja, saa vihdoin oikeutta. Hän viittaa tällä niihin epäkohtiin joita Paraisten sosiaalitoimessa on ollut.

– En aio jättää vielä asiaa tähän, vaan tulen nostamaan esiin niitä kysymyksiä, jotka aiheuttivat tämän tai joita tapahtuneen vuoksi on aiheutunut. Minuahan estettiin esittämästä johtoportaan henkilön irtisanomisen perusteet. Tämän jälkeen kyseinen henkilö nimitettiin hyväpalkkaiseen väliaikaisvirkaan hyvinvointikoordinaattoriksi.

RKP:llä on vahva enemmistöasema Paraisten valtuustossa. Hyvinvointikoordinaattoriksi siirretyn johtajan mahdollista paluuta sosiaalitoimen johtoon käsiteltäneen Paraisilla lähitulevaisuudessa. Pätevyys tehtävään tulisi Laaksosen mukaan selvittää uudestaan ennen päätöstä.

Laaksonen on saanut apulaisoikeusasiamiehen lausunnon julkisuuteen tulon jälkeen lukuisia yhteydenottoja muista kunnista. Päätösteksti kokonaisuudessaan kiinnostaa muuallakin luottamushenkilöitä.

– Vastaavia ongelmia tuntuu olevan muissakin kunnissa. Päätös onkin yleisesti tärkeä, ei vain Paraisten kannalta, Laaksonen sanoo.

Perinpohjainen päätös

– Päätösteksti on 12-sivuinen ja erittäin perinpohjainen, Laaksonen kiittelee.

Aineistona on kokouspöytäkirja, kantelu, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kertomus, hallituksen vastine, sekä Lotta Laaksosen oma vastine, jonka allekirjoitti osa paikalla olleista. Osittain osapuolten selvitykset olivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan kovin ristiriitaisia.

Osa materiaalista oli riidatonta.

– Eli kaikista dokumenteista ilmenee, että minut keskeytettiin useita kertoja ja että kaupunginhallituksen puheenjohtaja antoi sen tapahtua.

Ristiriita, jota lausunto ei ratkaissut, oli Laaksosen mukaan se, että hän ei saanut esittää asiaa loppuun, kun taas hallituksen puheenjohtaja väittää kehottaneensa Laaksosta viemään esityksensä loppuun.

– Tässä asiassa minua tukee fakta siitä, että en esittänyt asiaa loppuun. Mutta tähän ristiriitaan apulaisoikeusasiamies ei varsinaisesti ottanut kantaa, vaan ainoastaan riidattomiin faktoihin, Laaksonen selvittää.