Vanhukset kotihoidossa

Säännöllisessä kotihoidossa 77 prosenttia asiakkaista oli viime vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneitä.

Vanhuksia oli yli 56 000 kotihoidossa, mikä on 11 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneistä.

Alle 65-vuotiaita oli kotihoidossa 5 892.

Naiset ovat enemmistönä kotihoidossa eli heitä oli 65 prosenttia.

Kotihoidossa on yhä sairaampia ja enemmän hoivaa tarvitsevia vanhuksia.

Kotihoidossa käyntien määrä per vanhus on tasaisesti lisääntynyt koko 2000-luvun. Vain reilu kymmenen prosenttia kotihoidon piirissä olevista vanhuksista selviää kahdella tai kolmella käynnillä kuukaudessa.

Hyvin tavallista on, että vanhuksen luona käydään 60–90 kertaa kuukaudessa, jos vanhus on päässyt säännölliseen kotihoitoon. Käyntien määrän lisääntyminen kertoo, että vanhusten hoivan tarve kotona on kasvanut.

Noin kolmannes selviää kymmenen kerran käynnillä per kuukasi. Suuri osa vanhuksista tarvitsee kotikäynnin useammin kuin kerran päivässä. Käyntien määrä per vanhus onkin rajusti lisääntynyt 1990-luvulta.

Yksi syy on se, että 90-luvun lama puri vanhushoivaan: Laitoshoitoon pääsyn kynnystä nostettiin rajusti, mikä näkyy käyntien määrän lisääntymisenä.

Kotihoito ei yksin riitä

Säännölliseen kotihoitoon kuuluu sekä kotisairaanhoidon ja/tai kotipalvelun käyntejä. Kotihoidon piiriin kuuluvalla vanhuksella on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Kotihoidon lisäksi vanhus voi saada muita palveluja kuten omaishoidon tukea tai lyhytaikaisia tehostetun palveluasumisen jaksoja. Kotihoidon piirissä olevien vanhusten väestöstä vaihtelee maakunnasta toiseen.

Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneiden osuus samanikäisistä oli pienin Päijät-Hämeessä (7,5 prosenttia) ja suurin Etelä-Pohjanmaalla (14,4 prosenttia).

Vanhukset kotihoidossa

Säännöllisessä kotihoidossa 77 prosenttia asiakkaista oli viime vuoden lopussa 75 vuotta täyttäneitä.

Vanhuksia oli yli 56 000 kotihoidossa, mikä on 11 prosenttia koko maan 75 vuotta täyttäneistä.

Alle 65-vuotiaita oli kotihoidossa 5 892.

Naiset ovat enemmistönä kotihoidossa eli heitä oli 65 prosenttia.