Lehtikuva/

”Valtavat positiiviset vaikutukset niin Kemin, Meri-Lapin kuin koko Lapinkin työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen.”

Vasemmistoliiton Kemin kunnallisjärjestö tukee voimakkaasti Metsä Groupin uuden 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Toteutuessaan tehdas työllistäisi noin 250 henkilöä ja koko arvoketjussaan noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemistä.

Vasemmistojärjestön mukaan hankkeella olisi valtavat positiiviset vaikutukset niin Kemin, Meri-Lapin kuin koko Lapinkin työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen. Pitkään kuihtumiskierteessä ollut alue saisi runsaasti tarvitsemiaan uusia työpaikkoja ja kipeästi kaipaamansa piristysruiskeen, jolla olisi myös merkittävät sivuvaikutukset alihankintaketjuun, alueen kauppa- ja muihin palveluihin, sekä ihmisten elinmahdollisuuksiin ja tulevaisuudenuskoon alueella. Jopa pitkään jatkunut muuttotappiokehitys voisi kääntyä positiiviseksi. Kaikella tällä olisi merkittävät vaikutukset myös alueen kuntien talouteen.

Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen sellutehtaan, joka on jo tekniikaltaan vanhentunut. Uusi, nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävä tehdas vähentäisi ilmastopäästöjä merkittävästi nykyiseen verrattuna, Vasemmistoliiton Kemin kunnallisjärjestö toteaa.

Suunnitellun tehtaan lähtökohtana on fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Tehtaan biotuotteilla on tarkoitus korvata nykyisiä muoviin perustuvia tuotteita. Puuta uuden tehtaan tarpeisiin riittää järjestön mukaan ilman, että vaarannetaan Suomen ilmastotavoitteita. Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan ja hiilinieluja voidaan kasvattaa lisäämällä puiden istutuksia ja muita metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Uuden tehtaan myötä alueelle tulisi myös liikenneinvestointeja tiestöön ja Ajoksen satama saisi jo pitkään suunnitellun ja tarpeellisen syväruoppauksen. Myös pitkään odotettu Laurila–Tornio -radan sähköistäminen olisi entistäkin ajankohtaisempi toteuttaa. Kaikki tämä avaisi Meri-Lapin alueelle uusia myönteisiä näköaloja tulevaisuuteen, Vasemmistoliiton Kemin kunnallisjärjestö luettelee hankkeen myönteisiä vaikutuksia.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!