Lehtikuva/Emmanuel Dunand

Usein kuulee kommentteja, joissa todetaan, että Euroopan unionilla ei ole juurikaan merkitystä tavalliselle kansalaiselle tai jos on, niin korkeintaan elämää hankaloittava merkitys. Tämä mielipide on kovin harhainen. Esimerkiksi työelämän kysymyksissä Suomella on heinäkuussa 2019 alkavalla EU-puheenjohtajakaudella erinomainen mahdollisuus edistää hyvää työelämää koko Eurooppaan.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK tavoittelee muun muassa EU:n työsuojelusäännösten ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista. Työelämän uudistamisessa SAK pitää tärkeänä EU:n vähimmäislainsäädäntöä, joka estää esimerkiksi alustatyön tai nollatuntisopimusten kaltaisten turvattomien työnteon muotojen käyttämisen.

Olen pitkäaikaisena Helsingin telakan pääluottamusmiehenä nähnyt sen, mitä Euroopan tasolla tarkoittaa työvoiman liikkuvuus. Samoin olen kokenut sen, miten helposti erityisesti ulkomaisen työvoiman kohdalla liikutaan niin sanotulla harmaalla alueella ja välillä lipsahdetaan ihan rikollisuuden puolelle. Tämä ilmiö on tuttu paitsi laivanrakennusteollisuudesta, myös rakennustyömailta ja palvelualoilta.

Vuonna 2018 lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä vahvistettiin, ja nyt alkavalla vaalikaudella onkin syytä huolehtia, että yhtäläiset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Tulevana kesänä aloittaa myös Euroopan työviranomainen. Odotan tältä uudelta elimeltä konkreettisia toimia. Tässä myös Suomi tulevana EU-puheenjohtajamaana on merkittävässä roolissa, jotta uusi organisaatio lähtee toden teolla käynnistymään.

Nykyiset työvoiman vapaan liikkuvuuden käytännöt on luotu täysin pääoman etuja silmällä pitäen. Ne ovat luoneet työmarkkinoille epätervettä palkkakilpailua ja mahdollistaneet alipalkkauksen ja verovälttelyn. Myöskään työn laatu tai tuottavuus eivät ole parantuneet, vaan pikemmin päinvastoin. Valvontaa ja rajat ylittävää yhteistyötä on saatava huomattavasti lisää. Ay-liikkeelle ja viranomaisille pitää saada lisää oikeuksia epäkohtiin puuttumiseen.

EU:n työmarkkinoilla tulee tiukasti noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Unionin on myös terästäydyttävä kauppapolitiikassa. Pidemmän päälle emme tule pärjäämään Kiinan ja muiden riistotalouksien kanssa kilpailussa, jos siellä jatkossakin sallitaan palkkojen ja oikeuksien polkemista muun muassa ay-liike kieltämällä.

Ilpo Haaja

Helsinki