Jarmo Lintunen

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL kehottaa kaikkia valitsemaan suomalaisia elintarvikkeita

Kirkkonummella liittovaltuustonsa kokousta pitävä SEL kehottaa suosimaan suomalaisia elintarvikkeita, sillä kotimainen ruoka on myös ilmastoteko.

Kotimainen elintarvike on SEL:n mukaan lähes aina ulkomaista vaihtoehtoa ympäristö- ja ilmastoystävällisempi, kun esimerkiksi maiden rajoja tai valtameriä ylittäviä kuljetusmatkoja ei tarvita.

Ilmastonmuutoksen torjunta on aiheellisesti noussut keskeiseksi tavoitteeksi Suomessa. Tutkimusten mukaan ruuantuotanto ja -kulutus aiheuttavat reilun viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuksista eli hiilijalanjäljestä.

Haittavero ei vähennä kulutusta

SEL kuitenkin vastustaa esimerkiksi liha- ja maitotuotteiden haittaveroja, joita on perusteltu ilmastosyistä. Haittaverot eivät todennäköisesti vaikuttaisi juurikaan kulutukseen vähentävästi. Sen sijaan haittaverot ohjaisivat kulutusta tuoteryhmien sisällä edullisempiin tuotteisiin, mikä suosisi usein ulkomailla valmistettuja elintarvikkeita kotimaisten sijaan. Ulkomailta Suomeen tuotavan ruuan lisääntyminen vain rasittaisi lisää ilmastoa ja ympäristöä.

Myös valtion ja kuntien elintarvikehankinnoissa on otettava huomioon hankintojen ilmastovaikutukset. Kuntapäättäjät ovat avainasemassa siinä, lisätäänkö kuntien elintarvikehankinnoissa kotimaisen ruuan osuutta. Kotimaisilla elintarvikehankinnoilla on kuntalaisten todella vahva tuki.

ILMOITUS

SEL:n Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan peräti yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa, että kunnan, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

Kotimaisten elintarvikkeiden hyödyt ovat ilmasto- ja ympäristösyiden lisäksi monella tavalla kiistattomat: me kaikki hyödymme kotimaisen ruuan suosimisesta työpaikkoina, verotuloina, parempina julkisina palveluina sekä pienempinä sosiaaliturvamenoina.

SEL:n liittovaltuusto oli koolla tänään Kirkkonummella.