Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Varma on selvittänyt osittaisen vanhuuseläkkeen suosion takana olevia syitä asiakaskyselyllä. Selvityksen mukaan merkittävimmät syyt eläkkeen hakemiseen ovat epävarmuus omasta eliniästä, lisääntyvä vapaa-aika sekä lisätulot.

Varma halusi kyselyllä saada tietoa tilastojen takaa siitä, millaisista syistä asiakkaat ovat hakeneet osittaista vanhuuseläkettä, onko heidän työtilanteensa muuttunut ja minkä ikäisenä he suunnittelevat siirtyvänsä lopulliselle vanhuuseläkkeelle.

Suosituimmat syyt eläkkeen hakemiseen olivat halu nostaa eläkettä niin aikaisin kuin mahdollista, koska elinikää ei tiedä (42 %), lisätä omaa vapaa-aikaa (31 %), omaan terveyteen liittyvät syyt (24 %) ja saada lisätuloja työttömyyspäivärahan lisäksi (22 %) tai muuhun elämiseen (22 %).

– Vastauksissa tuli hyvin esille osittaisen vanhuuseläkkeen sopivuus erilaisiin elämäntilanteisiin, Varman palvelupäällikkö Elina Juth summaa.

Osittaisessa vanhuuseläkkeessä osan eläkkeestään – oman valinnan mukaan 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä – voi hakea jo ennen eläkeikää. Tämä kuitenkin pienentää lopullista eläkettä. Eläkkeen rinnalla voi työskennellä ilman rajoituksia tai olla työskentelemättä.

Lähes puolet jatkaa kokoaikatyössä eläkkeen rinnalla

ILMOITUS

Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia ilmoitti jatkaneensa kokoaikatyössä eläkkeen rinnalla, 21 prosenttia kertoi, ettei ole työelämässä,16 prosenttia siirtyi tekemään osa-aikatyötä ja 13 prosenttia on lopettanut työnteon kokonaan.

– Kokoaikatyössä jatkaneiden osuus on yllättävän suuri. Heillä korostui syynä eläkkeen hakemiseen epävarmuus omasta eliniästä. Muita syitä nostaa osittaista vanhuuseläkettä kokoaikatyön rinnalla olivat halu saada lisätuloa lainojen maksamiseen, säästämiseen tai muuhun elämiseen.

Joustavuus ja mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin

Vastaajilta kyseltiin myös kokemuksiaan osittaisesta vanhuuseläkkeestä. He pitivät hyvänä sitä, että eläke tuo elämään joustoa, helpottaa taloudellista tilannetta ja keventää työtaakkaa.

– Asiakkaidemme kommenteissa kiteytyi eläkkeen mahdollisuus joustaviin ja yksilöllisiin ratkaisuihin. Erityisen hyvänä koettiin mahdollisuus keventää tai vähentää työtä, tai jäädä jopa kokonaan pois työelämästä, Juth kertoo.

Kaikista kyselyyn vastanneista 61 prosenttia aikoo jäädä lopulliselle vanhuuseläkkeelle alimassa vanhuuseläkeiässä, 17 prosenttia 64-vuotiaana ja 14 prosenttia 65-vuotiaana. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kokoaikatyössä jatkaneet kertoivat aikovansa jatkaa työssä hieman muita pidempään verrattuna osa-aikatyöhön siirtyneisiin. Yli kolmannes kokoaikatyössä oleva suunnitteli siirtyvänsä eläkkeelle 65-vuotiaana tai sitä myöhemmin.

Lähes 70 prosenttia hakee eläkettä jo 61-vuotiaana

Kysely lähetettiin 1 423 Varman asiakkaalle, joille on annettu eläkkeestä päätös 1.1.2018 – 28.2.2019. Kyselyyn vastasi 634 henkilöä, joten vastausprosentti oli 44,5. Vastausaika oli 25.3.-7.4.2019.

Osittaista vanhuuseläkettä saa noin 5 300 Varman asiakasta, joista kaksi kolmasosaa on miehiä. Lähes 70 prosenttia hakee eläkettä 61-vuotiaana. Eläke on suuruudeltaan keskimäärin 850 euroa.