All Over Press

Kehitysyhteistyövaroja sijoittavan valtionyhtiö Finnfundin metsärahastoa hallinnoiva Dasos Capital Oy on jäänyt kiinni verovälttelystä.

Dasos Capital Oyn tuoreen tilinpäätöksen mukaan se on maksanut vuosille 2012–2015 kohdistuvia jälkiveroja yli 215 000 euroa, kertoo suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva yhdistys Finnwatch tiedotteessaan.

Jälkiverot ovat seurausta Finnwatchin vuonna 2017 paljastamasta veroparatiisijärjestelystä, johon liittyvät ongelmat Dasos Capital, Finnfund ja ulkoministeriö aiemmin kiistivät.

– Finnwatch ilmiantoi järjestelyn verottajalle vuonna 2017. Olemme iloisia siitä, että valtio on saanut sille kuuluvat verotulot, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Finnfund ja ulkoministeriö kiistivät vuonna 2017 Finnwatchin raportin löydökset.

Finnwatch tutki Finnfundin sijoitusrahaston ympärille rakennetut erittäin aggressiiviset verojärjestelyt vuonna 2017 julkaistussa raportissaan. Rahastoa hallinnoiva suomalainen yhtiö Dasos Capital oli näyttänyt voittoja Luxemburgiin perustetussa matalasti verotettavassa tytäryhtiössään Dasos SA:ssa ja siirtänyt ne verovapaina osinkoina Suomeen.

– Nyt Finnwatchille antamassaan vastauksessa Dasos Capital on vahvistanut verottajan puuttuneen järjestelyyn pöytälaatikkoyhtiöillä tehtävää verovälttelyä varten säädetyllä väliyhteisölailla, Vartiala sanoo.

ILMOITUS

Finnfund ja ulkoministeriö ottivat vuonna 2017 aktiivisesti kantaa Finnwatchin raporttiin, kertoo Finnwatch tiedotteessa. Raportin löydökset kiistettiin, ja julkisuuteen kerrottiin, ettei Dasos Capitalin hallinnoimasta metsärahastosta ole löydettävissä edes lain hengen vastaista aggressiivista verosuunnittelua.

Finnwatchin raporttia syytettiin Finnfundin ministeriölle toimittamassa virallisessa vastineessa ja mediassa myös suoranaisesta vastuuttomuudesta.

Vartiala toteaa, että Finnwatch odottaa sen raportista tehtyihin vastineisiin oikaisua.

Dasos Capital kertoi pitävänsä verotuspäätöstä virheellisenä, mutta ei kertonut Finnwatchille, onko se valittanut päätöksestä.