Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ihmisoikeusliiton viestissä 7 500 allekirjoitusta.

Ihmisoikeusliitto luovutti maanantaina vetoomuksen perusturvan tason nostamiseksi hallitusohjelmaa valmisteleville puoluejohtajille. Yhteensä 7 410 ihmisen allekirjoittamassa vetoomuksessa vaaditaan, että perusturvan tason nostaminen kirjataan hallitusohjelmaan. Ihmisoikeusliitto vaatii, että Suomi ottaa vihdoin köyhimpien ihmisten oikeudet tosissaan.

Suomessa elää perusturvaetuuksien varassa noin puoli miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä etuudet ovat niin alhaiset, ettei perusturvan varassa elävä ihminen selviä arjen välttämättömistä kuluista. Tämä kävi ilmi muun muassa THL:n tuoreessa raportissa.

– Suomen on vihdoin otettava köyhyydessä elävien ihmisten oikeudet tosissaan ja nostettava perusturvan tasoa. Kyse ei ole vain poliittisesta arvovalinnasta vaan ihmisoikeuksien toteutumisesta, sanoo Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkula.

Markkulan mukaan perusturvaetuuksiin on tehtävä korotuksia kiireellisesti, eikä se voi jäädä odottamaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Ihmisoikeusliitto vaatii, että tuleva hallitus nostaa perusturvan tasoa kattamaan välttämättömät elinkustannukset. Lisäksi kaikki perusturvaetuudet on sidottava indeksiin, eli niihin on jatkossa tehtävä vuosittaiset korotukset.

ILMOITUS

– Tapaamisten perusteella näyttäisi löytyvän laajempaa ymmärrystä perusturvan tason nostamisen tärkeydelle, toteaa Markkula.

Suomelle useita moitteita

Perustuslaissa säädetään oikeus välttämättömään toimeentuloon jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellytyksiä. Myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea turvaamaan riittävän toimeentulon kaikille.

Suomi on saanut kahdella viimeisimmällä hallituskaudella moitteita ja suosituksia kansainvälisiltä ihmisoikeussopimuksia valvovilta tahoilta perusturvan liian alhaisesta tasosta. Useat perusturvaetuudet jäävät Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämän tason alapuolelle.

Ihmisoikeusliiton lisäksi vetoomusta oli luovuttamassa Reijo Pipinen Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmästä.