Lehtikuva/Vesa Moilanen

Euroopan parlamentissa päätetään meidän jokaisen arkeen vaikuttavista asioista. EU:ssa tehdyillä päätöksillä perustellaan myös Suomen kansallista lainsäädäntöä. Esimerkiksi kilpailulainsäädännön perusteella kilpailulle ollaan avaamassa entistä suurempi osa suomalaisten palveluista. Taksiuudistus toi sekaannuksen alalle.

Tämän vuoksi meillä on oltava EU-parlamentissa omat edunvalvojamme, jotka puolustavat suomalaista työtä, yrittäjyyttä ja toimeentuloa ja jotka huolehtivat siitä, että veronkierrolle laitetaan piste.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on monessa perheessä edelleenkin haasteellista. Vuosi sitten huhtikuussa EU-parlamentti hyväksyi joustavammat työjärjestelyitä koskevat säännöt. Näillä uusilla säännöillä EU-parlamentti haluaa parantaa erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla. Päätöksellä edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten mahdollisuutta ottaa kokopäiväisiä töitä vastaan sekä kavennetaan sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja. Tämä on vain yksi esimerkki EU-tason päätöksistä kohden tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Keskustelimme asiasta Ammattiliitto Pron Pohjanmaan aluejohtokunnassa, ja mielestämme meidän tulee yhdessä huolehtia ihmisoikeuksien toteutumisesta, oikeudesta elää ja tehdä työtä missä haluaa. Meidän tulee huolehtia ympäristöstämme, jotta se säilyy puhtaana tuleville sukupolville. Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa hoidon ja koulutuksen sekä vanhukset ihmisarvoisen elämän loppuun asti. Ja että jokainen ihminen voi elää turvallisessa maailmassa pelkäämättä vainoa ja sortoa.

Mielestämme jokaisen on käytettävä EU-vaaleissa äänioikeuttaan. Vain siten voimme vaikuttaa siihen, kuka meidän puolestamme tekee päätöksiä ja millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.

Kauko Niemi

Kokkola