IPS/Edgar Romero

Maailmanpankin tutkimista 189 valtiosta 59:llä ei ole lainsäädäntöä, joka suojelisi seksuaaliselta ahdistelulta työpaikalla.

Kansainvälinen työjärjestö ILO taas arvioi, että lait ovat usein puutteellisia ja ”työpaikka” on usein määritelty liian ahtaasti.

Lait määräävät seuraamuksia pahimmalle väkivallalle, mutta sivuuttavat monet ahdistelun muodot, jotka voivat tehdä työpaikasta sietämättömän.

Uudesta sopimuksesta toivotaan yhtä tehokasta kuin ILOn sopimus kotiapulaisten asemasta.

Näitä epäkohtia koetetaan korjata ILOn uudella sopimuksella, joka koskee väkivallan ja ahdistelun poistamista työelämästä. Sitä käsitellään kesäkuussa järjestön kokouksessa Sveitsin Genevessä.

Uudesta sopimuksesta toivotaan yhtä tehokasta kuin ILOn vuonna 2011 hyväksymä sopimus kotiapulaisten asemasta, joka on jo vaikuttanut lakeihin ja käytäntöihin kymmenissä maissa.

Englanninkielinen versio