Direktiivien säätämisestä maailman rauhaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällä välillä vasemmistoliiton ehdokkaiden arviot liikkuivat, kun kysyttiin Euroopan parlamentin tärkeimpiä tehtäviä.

Europarlamentin tehtävistä moni vasemmistoliiton eurovaaliehdokas nosti tärkeimmiksi direktiivien säätämisen, kansainvälisistä sopimuksista ja unionin mahdollisesta laajenemisesta päättämisen ja komission toiminnan arvioimisen.

– Se työ, jota tehdään jäsenmaiden lainsäädännön pohjaksi. Iso rooli on myös kauppasopimuksilla ja EU:n mahdollisuuksilla vaikuttaa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja toteutumiseen niin Euroopassa kuin muissa maanosissa, Silvia Modig arvioi.

– Tänä päivänä näkisin tärkeimmäksi tehtäväksi komission ja neuvoston tukemisen yhtenäisen, progressiivisen ilmasto- ja ihmisoikeuspolitiikan toteuttamisessa, Miila Halonen täydentää.

Paremman tulevaisuuden mahdollistaminen.

– Varmistaa, että EU:n toimielimet toimii aina demokraattisesti, Ajak Majok sanoo.

– Keskuspankin tehtävästä käytävä keskustelu, Tuomas Nevanlinna lisää.

ILMOITUS

– Parlamentin tärkein tehtävä on lainsäädäntötyön avulla ylläpitää vahvaa sisämarkkinaa, luoda edellytyksiä demokratian vahvistumiselle, tasoittaa valtioiden välisiä eroja rakennerahastojen avulla ja löytää yhdessä ratkaisuja kansainvälisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, pakolaisuuteen tai veronkiertoon, Sari Moisanen sanoo.

Kansan Uutiset kysyi puolueen 20 ehdokkaan käsityksiä Euroopan parlamentista ja Euroopan unionista.

Rauhaa ja turvaa

Mutta nähtiin europarlamentilla laajempiakin tehtäviä, kuten maailmanrauha.

– Tärkein tehtävä on turvata rauha Euroopassa sekä edistää rauhaa koko maailmassa, Sami Säynevirta sanoo.

– Rauhan ja turvallisuuden takaaminen ja kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen, Tiina Ahlfors tiivistää.

– Parasta pidemmän linjan rauhan turvaamista ovat ilmastotoimet, eriarvoisuutta purkava talouspolitiikka ja liikkuvuuden mahdollistaminen, Mia Haglund toteaa.

– Oikeudenmukainen, tasa-arvoinen, yhdenvertainen, työttömät työllistävä, kaikista huolehtiva Eurooppa, muoviton maailma, puhdas ilma ja ympäristö nyt eikä huomenna, Ilpo Haaja luettelee.

Tapani Kaakkuriniemi muistuttaa sosiaalisesta ulottuvuudesta kaikessa päätöksenteossa.

– Se olisi avain yhdenvertaisuuteen ja antaisi myös vähäväkisille ja puutteenalaisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään, hän sanoo.

– Demokratia ja ihmisten osallistumismahdollisuus päätöksiin on tärkeämpää kuin monikansallisten yritysten valtaa sitovat kauppasopimukset. Nyt on aika kuroa kiinni unionia vaivaavaa kroonista demokratiavajetta. Tällaiset tehtävät sopisivat europarlamentille hyvin.

– Hillitä ilmastonmuutoksen vaikutus 1,5 asteeseen, turvata luonnon monimuotoisuus ja säilyttää rauha Euroopassa ja sen rajoilla pitämällä tiukasti kiinni sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ihmisoikeuksista ja työelämän reiluista pelisäännöistä. Euroopassa pitää voida luottaa pelotta tulevaisuuteen, Elisa Lientola luettelee.

Tuloerojen pienentämiseen

Jaakko Lindforsin mielestä europarlamentin tärkein tehtävä on suojella ja vahvistaa tasa-arvoa, rauhaa ja luontoa Euroopassa.

– Jos EU ei ala taistella tuloerojen pienentämiseksi, niin kuka sitten? Jos EU ei näytä esimerkkiä maailmalle ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin kuka sitten? Jos EU ei estä merien ja luonnon likaantumista, niin kuka sitten? Jos EU ei vaadi aseistariisuntaa, niin kuka sitten? hän kysyy.

– Eurooppalaisten arvojen osalta europarlamentin pitää pitää huolta, että pelisääntöjä ja arvoja noudatetaan ja pidetään kiinni rauhan rakentamisen kivijalasta, jolle koko EU on kehittynyt, Merja Kyllönen sanoo.

– EU on ollut etenkin viime aikoina kaupan ja markkinoiden projekti, mutta parlamentilla on hyvät mahdollisuudet edistää myös eurooppalaisten hyvinvointia. Tähän tehtävään olisikin syytä panostaa aiempaa enemmän, Anna Mäkipää arvioi.

Hänestä parlamentin tulisikin ensi kaudella parantaa työelämää muun muassa suojaamalla pätkätyöläisten oikeuksia ja toimeentuloa sekä varmistamalla perhevapaiden tasaisempi jakautuminen.

– Lisäksi pidettävä huoli, että liikkuvan työvoiman oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti myös käytännössä. Parlamentilla on tärkeä rooli myös työsuojelun kysymyksissä. Ilmastonmuutos on haaste, johon meillä on hyvät mahdollisuudet vastata osaamisella ja luoda sitä kautta uusia työpaikkoja Eurooppaan sekä vahvistaa taloutta ja viennin mahdollisuuksia.

Jukka Linnan mielestä europarlamentin tulee keskittyä suuriin, kansallisvaltioiden rajat ylittäviin kysymyksiin, kuten ilmastomuutoksen torjumiseen, rauhan rakenteiden ja oikeusvaltioperiaatteiden vahvistamiseen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen, monikansallisten yritysten verovälttelyn kitkemiseen ja veroparatiisien sulkemiseen.

– Parlamentin hyväksymät tekstit syntyvät parlamentaarikoilta tulleiden aloitteiden pohjalta. Niiden laatu ja vaikuttavuus ovat kiinni siitä, mikä on parlamentaarikon oma osaaminen ja minkälaiset hänen verkostonsa, hän sanoo.

Ilmastopolitiikalla tasa-arvoon

Sinikka Torkkola korostaa sosiaalisesti oikeudenmukaisia päätöksiä, jotka pysäyttävät ilmastonmuutoksen.

– Laajemmin katsottuna europarlamentin tärkein tehtävä on edistää rauhaa ja vakautta Euroopassa ja koko maailmassa, mikä edellyttää jokaisen yksikön ihmisoikeuksien tinkimätöntä puolustamista, hän sanoo.

– Tärkein tehtävä on ajaa kansalaistensa asiaa, mutta nykyisessä maailmassa vaikuttaa siihen, että ilmastopolitiikkaan saadaan tarpeeksi radikaalit sitovat tavoitteet. Markkinaehtoisesti maailma ei pelastu, vaan tarvitaan tiukkaa kansainvälistä lainsäädäntöä, Joona Mielonen sanoo.

– Paremman tulevaisuuden mahdollistaminen, Sami Parkkila tiivistää.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!