Lehtikuva/Markku Ulander

Hallitustunnustelija lupasi vakaata ja ennakoitavaa työmarkkinapolitiikkaa.

Syksyn työehtoneuvottelut voidaan käydä rauhassa työmarkkinajärjestöjen kesken. Hallitus ei ainakaan synnytä mitään suuria jännitteitä, jotka häiritsisivät työmarkkinarauhaa, hallituksen muodostaja, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne totesi torstaina SAK:n edustajistolle.

Hän keskeytti hallitustunnistelut hetkeksi tavatakseen palkansaajakeskusjärjestön edustajat.

– Päinvastoin tämä hallitus haluaa tukea vakaata, ennakoivaa työmarkkinapolitiikkaa. Pyritään tekemään mieluummin yhteistyötä kuin tappelemaan. Me olemme pieni kansakunta.

Rinteeltä tentattiin mm. rataverkosta, sähkön hinnasta, elintarvikeveroista, lentoverosta, valtion omistajaohjauksesta, aktiivimallin jatkosta ja oppimisvaikeuksiin puuttumisesta.

Teollisuusliiton Juha Karppinen Pahtavaaran kaivokselta Sodankylästä halusi tietää, poistuvatko kiky, aktiivimalli ja nollasopimus.

ILMOITUS

– Kilpailukykysopimus päättyy kesällä. Syksyn neuvotteluissa hallituksen tehtävänä on tukea työmarkkinoita. Vaikeista asioista pitää uskaltaa keskustella siten, että niistä neuvotellaan ja sovitaan, eikä toimia niin, että syntyy uusia ristiriitoja, Rinne sanoi.

Nollatuntisopimukset huolestuttavat hänen mukaansa puolueita laidasta laitaan, joten sille tehdään jotain hallituskaudella. Aktiivimallia hän ei kommentoinut.

Hallitusohjelma valmistuu ensi tiistaina. Vastauksia odotetaan torstaihin mennessä ja perjantaina keskustellaan salkkujaosta. Luvassa on Rinteen mukaan riittävästi ministeriposteja, jottei kukaan väsy liiallisen työmäärän alle.

Väylien korjauksia laitetaan alulle

Väyläverkostoon tulee Rinteen mukaan isoja satsauksia, mutta liikkeelle saadaan vain jo suunnittelut hankkeet, esimerkiksi paremmat yhteydet Kotkan ja Haminan satamiin. Sen sijaan edustajien toivoma toisen raideparin rakentaminen Lappiin voidaan laittaa suunnitteluun.

Edustajien huoleen syrjäalueiden elinvoimaisuudesta Rinne totesi, että asumisen pitää olla mahdollista eri puolilla maata, mutta niille ei voida luvata samaa palvelutasoa.

Nuorille aikuisille osaamisohjelma

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistutti puheessaan, että Suomessa on edelleen työvoimaa, joilla on vain peruskoulutus. Heidän osaamisestaan tulee pitää huolta aikuiskoulutuksella.

Hallitustunnustelija Rinteen mukaan Suomeen tarvitaan nuorten aikuisten osaamisohjelma. Työelämän ulkopuolella on yli 60 000 nuorta aikuista, joilla ei ole toisen asteen koulutusta.

Koko oppimisketju varhaiskasvatuksesta yliopistoihin tulee Rinteen mukaan katsoa läpi, jotta kaikki saavat ainakin toisen asteen koulutuksen.

– Meidän pitää arvioida 2030-luvulla osaamis- ja koulutustarpeet, jotta Suomi pärjää kansakuntana.

Pitkäaikaistyöttömien ja muutoin vaikeasti työllistettävien työllistämiseen tulee Rinteen mukaan osoittaa riittävästi resursseja.

– Se on kova juttu tehdä. Jokainen lisäprosentti työllisyyteen on entistä vaikeampi tavoittaa suhdanteiden muutoksen takia.

Omistajaohjaukseen toivottiin muutoksia

Postin ja logistiikka-alan unionin Mirja Sandberg toivoi, että seuraava hallitus pitää tarkempaa huolta valtion omistajaohjauksesta.

– Valitse tehtävään henkilö, joka todella pitää huolta omistajaohjauksesta ja uskaltaa puuttua Postin johtamiseen ja politiikkaan, hän opasti Rinnettä.

PAMilainen Sini Heikkinen toivoi, että Alkon omistajaohjaus pidetään edelleen sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja että sinne siirretään myös Veikkauksen omistajaohjaus.

Rinteen mukaan yhtiöiden siirtoja ei ole luvassa, mutta omistajaohjauksen periaatteista on kuitenkin puhuttu.

– Omistajalla on rooli myös siinä, kuinka työntekijät voivat murroksen keskellä. Postissa tämä on myös työmarkkinoiden asia, hän painotti.