Lehtikuva/Chandan Khanna

Muovilla on yhä kasvava merkitys ilmastonmuutokseen vaikuttajana.

Viime vuosina ovat merten jättimäiset muovilautat ja mikromuovi kiinnittäneet paljon huomiota. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että muovi on merkittävä tekijä myös ilmaston lämpenemisessä.

Muovintuotanto on lisääntymässä kaikkialla maailmassa, ja nykyvauhdilla sen arvioidaan vuoteen 2050 mennessä muodostavan jo peräti 13 prosentista maailman hiilibudjetista. Tämä vastaa samaa kuin mitä 615 kappaletta 500 megawatin hiilivoimalaa aiheuttaa päästöinä. Nykyisin muovin ilmastovaikutus vastaa 189:ää tällaista voimalaa.

Torstaina julkaistu raportti Plastic & Climate: The Hidden Costs of a Plastic Planet varoittaa, että muovin aiheuttamat ympäristövaikutukset riittävät estämään 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pääsemisen.

Kaksi kolmasosaa maailman muovista on hylätty luontoon.

Raportin tuottamista on johtanut Center for International Environmental Law. Se on ensimmäinen tutkimus, jossa muovin ilmastovaikutusta selvitetään koko sen elinkaaren aikana.

Vaikka muovin raaka-aineita on nykyään useita, yhä 99 prosenttia siitä valmistetaan fossiilisista polttoaineista eli raakaöljystä ja maakaasusta.

ILMOITUS

Raportin mukaan muovin elinkaaren suurimmat päästöt syntyvät siinä energiaintensiivisessä prosessissa, jossa raaka-aineista tehdään muovia.

Eniten kertakäyttöpakkauksiin

Muoviteollisuuden suurin ja nopeimmin kasvava ala on pakkauksiin ja nopeasti kiertäviin kuluttajatuotteisiin käytettävä, yleensä kertakäyttöiseksi tarkoitettu muovi.

Kertakäyttöpakkaukset muodostavat 40 prosenttia muovin käytöstä. 1950-luvun 2 miljoonan tonnin vuosituotanto oli kasvanut 380 miljoonaan tonniin vuonna 2015.

Vuoden 2015 loppuun mennessä muovia oli valmistettu kaikkiaan 8,3 miljardia tonnia, ja kaksi kolmasosaa siitä oli hylätty luontoon.

Nykyään muovista 14 prosenttia kierrätetään, 14 prosenttia poltetaan ja 40 prosenttia menee kaatopaikoille. Eniten päästöjä aiheutuu polttamisesta.

Raportin mukaan muovi on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuuden aiheuttamista kasvihuonekaasujen lähteistä.

Yhdysvaltain liuskeöljyn ja -kaasun buumi on yksi muoviteollisuuden kasvun käyttövoimista.

Pelkästään kaksi rakenteilla olevaa uutta suurta muovin tuotantolaitosta, toinen Shellin Pennsylvaniassa ja toinen ExxonMobilin Texasissa, tulee aiheuttamaan päästöjä saman verran kuin 800 000 henkilöautoa, verrataan raportissa.

Raportin mukaan kertakäyttöisten muovituotteiden valmistus pitäisi lopettaa välittömästi. Uuden öljy-, kaasu- ja petrokemiallisen infrastruktuurin kehittäminen pitäisi lopettaa. Nollapäästöisiin yhteisöihin siirtymistä pitäisi suosia. Käyttöön olisi otettava laajennettu tuottajavastuu eli valmistajat maksaisivat tuotteidensa aiheuttamat ympäristöhaitat.