UP/Birgitta Suorsa

Vanhuuseläkkeelle jäävien naisten eläkkeet ovat selvästi pienempiä kuin miesten eläkkeet. Suomessa 60–64-vuotiaana vanhuuseläkkeelle jääneiden miesten keskieläke oli toissa vuonna 2 075 euroa kuukaudessa, mutta vastaava naisten eläke oli vain 1 605 euroa kuukaudessa.

Miksi naiset saavat liki neljänneksen pienempää eläkettä, tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta?

– Suurin syy on, että naiset työskentelevät matalammin palkatuissa töissä kuin miehet. Lisäksi naisten työura on lyhyempi kuin miesten. Tässä merkittävin tekijä on lastenhoito. Äitiysvapaalta naiset saavat yleensä palkkaa tai päivärahaa, josta kertyy eläkettä. Eroa tulee, kun naiset ottavat suurimman osan palkattomista hoitovapaista.

Kuinka pitkiä miesten ja naisten työurat ovat?

– Vanhuuseläkkeelle jääneillä miehillä työuraa on keskimäärin 35 vuotta, mutta mediaani on korkeampi. Puolella työura on jäänyt alle 39 vuoden ja puolet on työskennellyt pidempään.

ILMOITUS

– Tilastojen mukaan vanhuuseläkkeelle jääneiden naisten työurat ovat keskimäärin reilun vuoden lyhyempiä kuin miesten työurat. Naisilla työuran mediaani on tasan 38 vuotta.

Mitä pitäisi tehdä naisten eläkkeiden parantamiseksi?

– Tulevaa ajatellen nuorten naisten kannattaa miettiä opintonsa sen mukaan, millainen alan työtilanne on ja millaista palkkaa maksetaan. Tasa-arvon vuoksi miehiä voisi kannustaa hakeutumaan nykyistä enemmän naisvaltaisille aloille.

– Myös perhevapaiden tasaisempi jakaminen vanhempien kesken auttaisi asiaa. Lasten hoitaminen pitkään kotona heikentää tulevaa eläkettä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on esittänyt sadan euron korotusta alle 1 400 eläkkeisiin. Miten se vaikuttaisi?

– Se helpottaisi etenkin yksinasuvien eläkeläisnaisten asemaa. Keskustelua varmaan syntyy, sillä tuo 1 400 euron raja on jo likellä nykyistä keskieläkettä. Viime vuonna keskieläke oli 1 680 euroa. Keskieläkkeessä ovat mukana maksetut vanhus- ja työkyvyttömyyseläkkeet sekä niiden lisäksi maksetut perhe-eläkkeet.

Riittääkö 1 680 euron eläke?

– Riippuu henkilöstä. Jos ei asu yksin, asumiskulut ovat kohtuulliset ja pysyy terveenä, eläke riittää. Sairauskulut muuttavat herkästi tilanteen. Selvityksemme mukaan pientä eläkettä saavat joutuvat sinnittelemään alkuvuoden, koska sairaus- ja lääkekulujen omavastuut eivät ole vielä täyttyneet.

Auttaisiko asiakasmaksujen alentaminen tai omavastuuosuuden muuttaminen tilannetta?

– Kyllä auttaisi, mutta se on kokonaan poliittinen päätös.