Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Pekka Haaviston mukaan puheenjohtajien pöydässä ratkotaan isojen infrahankkeiden rahoitusta.

Hallitusneuvottelujen kuudes päivä Säätytalolla on alkanut samoilla kommenteilla kuin viikon aiemmatkin: tilannekuva alkaa hahmottua ja keinot ja talouden kovemmat faktat tulevat mukaan loppuviikolla.

– Nyt alkaa tilanne tiivistyä, neuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne luonnehti aamulla.

Rinteen mukaan lähtökohta on, että hallitusohjelmassa on sekä taloutta että yhteiskuntapolitiikkaa riittävästi mukana.

– Saadaan sitä muutosta tehtyä, mitä ihmiset vaaleissa ilmoittivat haluavansa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi aamulla, että neuvotteluissa on mietitty sitä, mihin asioihin tarvittaisiin parannuksia, mitä yhteisiä tavoitteita puolueilla on ja missä on yhteensovittamista.

ILMOITUS

– Minusta näyttää, että näissä ilmiöpöydissä on aika hyvin hahmotettu asioita. Jos Suomi haluaa infraloikkaa, panostusta liikenneyhteyksiin tai muuta, niin nämä kaikki asiat on nyt otettu esille näissä pöydissä.

Niiden rahoitus jää Haaviston mukaan ratkaistavaksi puheenjohtajien pöydässä, mutta infrasektorin parantamista tarvitaan ilmastosyistäkin.

– Olen huomannut, että monissa ryhmissä on ajateltu ilmasto ja ympäristö edellä. Se on positiivista.

SAK:n veroesitykset kuumensivat

Keskiviikon neuvottelujen pääuutiseksi nousivat SAK:n veroesitykset, jotka ovat suuruudeltaan miljardin euron luokkaa. SAK varautuisi mittavalla ohjelmalla seuraavaan taantumaan, jotta sillloin pystyttäisiin elvyttämään ja torjumaan työttömyyttä.

Erityisesti kokoomus hurjistui SAK:n listasta, jossa on veronkorotuksia ja kiristyksiä muun muassa listaamattomien yritysten osinkoverotuksen, sukupolvenvaihdoshuojennuksen ja yrittäjävähennyksen osalta. Lisäksi SAK esittää varallisuusveroa, pysyvää solidaarisuusveroa ja perintöveron kiristämistä.

SAK:n ehdotuksista twiittasi pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Vihreät pitää esillä lentoveroa

Vihreiden Haavisto kommentoi ympäristö- ja kulutusverojen olevan sellaisia, joilla voi vaikuttaa käyttäytymiseen ja ilmastokysymyksiin.

– Niissä täytyy sitten olla kuitenkin kompensaatiota niin, että verotus on oikeudenmukaista kaikille.

– Eri järjestöt ovat esittäneet omia veromallejaan, mutta se ei tarkoita, että täällä olisi niistä konsensusta. Kuullaan asiantuntijoita. Veroryhmällä on sitten suuri urakka edessään, kun käydään läpi verotuksen yksityiskohtia.

Vihreiden esittämä lentovero on yksi pöydällä olevista yksityiskohdista.

SDP:n Rinne kommentoi SAK:n ehdotuksia, että sosiaalidemokraateilla on oma tahtotila verotukseen liittyen.

– Se on veropohjan laajentaminen, sitä kautta haetaan pelivaraa. Nyt katsotaan, millä tavalla näissä neuvotteluissa löytyy yhteinen sävel.

– Meidän täytyy löytää sellainen kokonaisuus, jossa vahvistetaan yrittäjyyttä, talouskasvua ja työllisyyttä kestävällä tavalla niin, että ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talous saadaan rakennettua.

Haaviston mielestä on hyvä, että tässä vaiheessa kaikki mallit ja ajatukset ovat pöydällä. Hän kannattaa SDP:n Rinteen etenemisjärjestystä, jossa ajatellaan suuria asioita ja vasta sitten katsotaan talouden reunaehtoja.