Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työttömyysetuus putosi monilta

Keskimäärin työttömyysetuutta leikattiin aktiivimallin perusteella useammalta kuin joka kolmannelta työttömältä (36 prosentilta).

Muita enemmän leikkuri osui ikäluokkaan 55–64-vuotiaat. 42 prosentilta leikattiin peruspäivärahaa, 51 prosentilta ansiopäivärahaa ja 53 prosentilta työmarkkinatukea.

Kaikista useimmin leikkuri iski ansiosidonnaisen työttömyysturvan ns. lisäpäivillä olleisiin. Heistä 65 prosenttia ei pystynyt täyttämään aktiivisuusehtoa, joten heiltä leikattiin korvausta.

Vähiten aktiivimallista joutuivat kärsimään 15–24-vuotiaat työttömät. Peruspäivärahaa leikattiin 18 prosentilta, työmarkkinatukea 24 prosentilta ja ansiopäivärahaa 26 prosentilta.

Lähde: TYJ:n esitys 11.5.2019 Niina Jussila

ILMOITUS

Useampi kuin joka toinen lisäpäivillä olleista menetti ansiotukea.

Aktiivimallin takia etenkin yli 54-vuotiaat työttömät menettivät tukiaan. Yli puolet heistä ei pystynyt täyttämään aktiivimallin koulutus- tai työllisyysehtoa. Keskimäärin 36 prosentilta leikattiin ansiopäivärahaa.

Pahiten aktiivimallin leikkuri osui ns. lisäpäivillä oleviin. Peräti 65 prosenttia eli 9 150 heistä menetti ansiotukeaan.

Lisäpäivärahaa saavat hakea 61 vuotta täyttäneet, jotka eivät ole löytäneet uutta työtä 500 päivän työttömyysjakson aikana. Lisäksi edellisen 20 vuoden aikana on pitänyt kertyä vähintään viisi vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työhistoriaa.

Aktiivimalli astui voimaan viime vuoden alusta. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ selvitti, kuinka moni työttömistä menetti ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea viime vuoden toisella neljänneksellä tai toisella tarkastelujaksolla. Mukaan vertailuun otettiin ne, jotka olivat työttömiä työnhakijoita heti viime vuoden alussa.

Liki 39 000 konkarilta pudotettiin tukea

Viime vuoden alussa 55–64-vuotiaista kaikkiaan noin 75 770 henkeä sai ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Yli puolet heistä sai ansiopäivärahaa.

Koko ikäluokasta aktiivimallin leikkuri iski noin 38 840 työttömään, mutta suhteellisesti pahiten aktiivimalli leikkasi korvausta työmarkkinatuen saajilta. Heistä 53 prosenttia joutui tyytymään leikattuun tukeen.

Aktiivimallin leikkuri on 4,65 prosenttia työttömyysturvasta 65 päivän ajan, jos aktiivisuusehto ei ole täyttynyt edellisen vastaavan jakson aikana.

Parempaa eivät näytä tuoreetkaan luvut miesten osalta. Tilastokeskuksen maaliskuinen työvoimatutkimus osoittaa, että 55 – 64-vuotiaiden miesten työttömyys on kasvanut vuoden aikana 46 prosentilla.

Vastaavasti samanikäisten naisten työttömyys väheni 50 prosentilla.

Työmarkkinatukeen leikkaus useammin

Vähiten aktiivimalli on päässyt puraisemaan 15–34-vuotiaiden työttömien ansioturvaa tai peruspäivärahaa. Silti tässäkin ikäluokassa ansioturvaa leikattiin joka neljänneltä.

Täytyy muistaa, että valtaosa noiden ikäluokkien työttömistä sai työmarkkinatukea. 25–34-vuotiaista noin 22 750 sai ansiosidonnaista tukea, mutta työmarkkinatuen saajia oli 46 040.

Yleisesti arvioiden leikkaus osui muita useammin työmarkkinatuen saajiin aivan nuorinta ikäluokkaa, 15–24-vuotiaita, lukuun ottamatta. Työmarkkinatuelta näyttäisi olevan vaikeampi saada uutta työpaikkaa tai koulutusta kuin ansiosidonnaisen tuen aikana.

Työttömyysetuus putosi monilta

Keskimäärin työttömyysetuutta leikattiin aktiivimallin perusteella useammalta kuin joka kolmannelta työttömältä (36 prosentilta).

Muita enemmän leikkuri osui ikäluokkaan 55–64-vuotiaat. 42 prosentilta leikattiin peruspäivärahaa, 51 prosentilta ansiopäivärahaa ja 53 prosentilta työmarkkinatukea.

Kaikista useimmin leikkuri iski ansiosidonnaisen työttömyysturvan ns. lisäpäivillä olleisiin. Heistä 65 prosenttia ei pystynyt täyttämään aktiivisuusehtoa, joten heiltä leikattiin korvausta.

Vähiten aktiivimallista joutuivat kärsimään 15–24-vuotiaat työttömät. Peruspäivärahaa leikattiin 18 prosentilta, työmarkkinatukea 24 prosentilta ja ansiopäivärahaa 26 prosentilta.

Lähde: TYJ:n esitys 11.5.2019 Niina Jussila