Lehtikuva/Markku Ulander

Talouden uudistaminen ilmastokriisin torjumiseksi on tulevan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä, painottaa kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

300 kansalaisjärjestön kattojärjestön ja globaalin kehityksen asiantuntijan Fingon Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan noin puolet suomalaisista, 47 prosenttia, kannattaa korkean energiankulutuksen ja fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen käyttöön kannustavien tukien lopettamista seuraavan hallituskauden aikana.

– Tulos osoittaa, että kansalaiset ovat valmiimpia tukien lopettamiseen seuraavalla hallituskaudella kuin puolueet. Se kuvaa sitoutumista nopeisiin taloutta uudistaviin toimiin, jotka ovat välttämättömiä 1,5 asteen polulla, sanoo Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho.

Kyse ei ole pikkurahoista. Tänä vuonna pelkästään energiantuhlaukseen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön kannustavat energiaverotuet ovat 2,4 miljardia, euroa, yli neljä prosenttia valtion menoista. Tuet kannustavat yrityksiä fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, maakaasun sekä turpeen käyttöön ja suureen energiankulutukseen.

Kaikkia ympäristölle haitallisia tukia budjetissa on 3,5 miljardin euron edestä.

Kolme puoluetta luopuisi tuista

Puolueiden kannat käyvät ilmi yhdeksän ympäristö- ja kehitysjärjestön Korvaamaton-kampanjan kyselystä. Puolueista vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovat valmiita luopumaan tuista seuraavalla hallituskaudella. Näillä puolueilla on 45 paikkaa eli 22,5 prosenttia eduskunnasta.

ILMOITUS

Yleisellä tasolla myönteisesti ilmastolle haitallisten tukien poistamiseen suhtautuvat muutkin puolueet. Keskusta olisi valmis luopumaan teollisuuden päästökauppakompensaatiosta ja kokoomus leikkaamaan 70 miljoonaa energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksesta.

Huhtikuun lopulla Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT kertoivat , että energiaverojen palautukset eivät ole parantaneet yritysten taloudellisia tuloksia, työllisyyttä tai energiatehokkuutta ja niistä voitaisiin luopua.

Fossiilisia tuetaan enemmän kuin ilmastorahoitusta

Suomi on sitoutunut luopumaan fossiilisten polttoaineiden tuista ja ajaa tätä myös kansainvälisellä tasolla. Fingon mukaan fossiilisia polttoaineita tuetaan globaalisti paljon avokätisemmin kuin ilmastorahoitusta, vaikka se on räikeässä ristiriidassa Pariisin sopimuksen tavoitteen kanssa sovittaa kaikki rahavirrat tukemaan päästöjen vähentämistä.

– Jotta talous tukee 1,5 asteen tavoitetta ja jotta voimme näyttää esimerkkiä johdonmukaisesta ilmastopolitiikasta muulle maailmalle, tuista energiantuhlaukseen ja fossiilisille polttoaineille on luovuttava. Tukiuudistus on tärkeimpiä seuraavan hallituksen ilmastopoliittisia tehtäviä, Aho sanoo.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin viesti on, että 2020-luvulla on tehtävä voimakkaita päästövähennyksiä.

– Tarvitaan päättäväisiä toimia, jotta kehityksemme suunnataan kohti taloutta, joka ei perustu fossiiliselle energialle ja materiaalin ylikulutukselle. Tuotannon ja kulutuksen tulee asettua luonnon kantokyvyn rajojen sisäpuolelle oikeudenmukaisella tavalla, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Senja Väätäinen-Chimpuku.

Haitallisten yritystukien poisto on ensimmäinen askel ohjauksessa, jossa samanaikaisesti lisätään investointeja uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energialähteisiin, poistetaan ympäristöä kuormittavat tuet ja muutetaan yleisemmin tuotanto ja kulutus rakenteellisesti niin, että energian- ja materiankulutus ei enää kasva.

Tutkimus tehtiin 8.–11.4. haastattelemalla 1 005 henkilöä. Kohderyhmänä olivat 15-79 vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!