Lehtikuva/Jussi Nukari

Tavoitteena on tehdä ilmastohyvinvoinnista EU:n yhteinen tavoite. Hankkeessa on mukana kuusi eurooppalaista vasemmistopuoluetta.

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaina suuntaviivansa ilmastohyvinvoinnin ohjelmalle, eli Euroopan omalle Green New Dealille. Koko ohjelma on luettavissa täällä . Tavoitteeksi tulee puolueen mielestä ottaa, että Euroopassa on viiden vuoden päästä Suomen asukasluvun verran ilmastotyöpaikkoja.

Vasemmistoliiton mielestä ilmastohyvinvoinnilla edessä olevat mittavat ilmastotoimet on kytkettävä ilmastotyöpaikkojan luomiseen, sekä eurooppalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen.

– Työttömyyden vähentäminen on mahdollista päästöjä vähentämällä, jos toimimme viisaasti. Ilmastohyvinvoinnin ohjelman myötä ilmastonmuutosta on mahdollista hillitä niin, että Eurooppaan saadaan luotua ilmastotyöpaikkoja ja uutta hyvinvointia, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi ohjelmaa esitellessään.

Vasemmistoliiton tavoite on, että EU-alueella on tämän eurovaalikauden loppuun mennessä vähintään Suomen väkiluvun verran eli 5,5 miljoonaa ilmastotyöpaikkaa. Työpaikkoja syntyy eritoten uusiutuvan energian ja joukkoliikenteen aloille sekä suuriin infrahankkeisiin. Lisäksi työpaikkoja syntyy ilmastonmuutoksen ratkaisuja kehittävän tutkimuksen ja kehityksen pariin.

– Euroopan täytyy nyt valita, ostammeko ilmastoratkaisumme talousalueen ulkopuolelta vai tuotammeko ne itse. Vain jälkimmäinen vaihtoehto luo hyvinvointia ja työllisyyttä, eurovaaliehdokas Silvia Modig sanoi.

ILMOITUS

Helsingistä yöjunalla Berliiniin

Vasemmistoliitto esittää energiantuotannon, ruoantuotannon ja liikenteen aloille toimia, joilla vauhditetaan oikeudenmukaista ekologista rakennemuutosta. Tavoite on, että ilmastopäästöjen vähentäminen saadaan kytkettyä yhteen eriarvoisuuden ja työttömyyden vähentämisen kanssa.

Liikenteen alalla puolue esittää merkittäviä panostuksia Euroopan laajuisiin julkisen liikenteen infrastruktuuriprojekteihin. Suomessa ilmastohyvinvointia tukevia hankkeita olisivat esimerkiksi Suomenlahden alittava raidetunneli ja Perämerenkaaren raideyhteyksien luominen.

– Ilmastohyvinvoiva Eurooppa on myös hyvien yhteyksien Eurooppa. Meidän mielestämme Helsingistä tulee päästä yöjunalla Berliiniin ja Oulusta junalla aamuksi Tukholmaan, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja eurovaaliehdokas Hanna Sarkkinen sanoi.

Maatalous sitomaan hiiltä

Ruoantuotannon alalla vasemmistoliiton tavoite on muuttaa sektorin ilmastopäästöt lopulta hiilinieluiksi. Maatalous on tällä hetkellä Euroopassa ilmastopäästöjen lähde, mutta näin ei puolueen mukaan tarvitsisi olla. Pelloissa on suuri potentiaali sitoa hiiltä ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Tavoitteen saavuttamiseksi puolue uudistaisi muun muassa maatalouden tukijärjestelmää niin, että se kannustaa nykyistä paremmin hiilen sitomiseen, ravinteiden kiertoon ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen.

– Valjastamalla pellot hiilen sidontaan ja kasvattamalla hiilinieluja maanviljelijät voivat olla ilmastohyvinvoinnin sankareita ja ekologisen rakennemuutoksen voittajia, Silvia Modig kuvaili.

Ympäristön kuluttamiselle hinta

Vasemmistoliitto esittää, että ilmastohyvinvoinnin ohjelma rahoitetaan kääntämällä rahavirrat tukemaan muutosta kohden ilmastohyvinvointia ja asettamalla hinta ympäristön kuluttamiselle. Puolue esittää suuntaviivoissaan esimerkiksi fossiilisen energian yli 100 miljardin euron vuosittaisten tukien lopettamista euroopan laajuisesti ja 49 miljardin euron vuosittaisten koheesiovarojen kohdistamista ilmastollisesti kestäviin hankkeisiin.

Lisäksi puolue esittää Euroopan ulkorajoille asetettavaksi hiilitulleja, joilla vahvistetaan eurooppalaisten ilmastoviisaiden yritysten kilpailuedellytyksiä.

Kansainvälinen yhteistyö käynnissä

Vasemmistoliitto ei ole ilmastohyvinvoinnin kanssa yksi, vaan kuusi eurooppalaista vasemmistopuoluetta, esimerkiksi podemos Espanjasta, vänsterpartiet Ruotsista ja vasemmistoliitto ovat yhdessä vaatineet EU:lle omaa Green New Dealia.

– Meillä on kaikki edellytykset tehdä ilmastohyvinvoinnista EU:n yhteinen tavoite. Aikamme suurimmat haasteet ylittävät valtioiden rajat ja ne on ratkaistava kansainvälisellä yhteistyöllä. Vasemmistolle kautta Euroopan on selkeää, että ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjuminen yhteisillä toimenpiteillä sukupolvemme tärkein tehtävä, totesi pohjoismaisen vihreän vasemmiston pääsihteeri, eurovaaliehdokas Mia Haglund.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!