All Over Press/Mauri Ratilainen

Saamelaiskäräjiä ei kuultu Peter Vesterbackan uudesta hankkeesta eikä selvityksiä radan vaikutuksista alkuperäiskansan kulttuurille ole tehty.

Lapin vasemmistonuoret on huolissaan Lapin liiton päätöksestä säilyttää Jäämerenrata maakuntakaavassa. Vasemmistonuorten mielestä Lapin liitto on päätöksellään polkenut Saamelaiskäräjien toimimista saamelaisten virallisena edustajana, saamelaisten kulttuurillista itsehallinto-oikeutta sekä saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa.

Päätöksellään Lapin liitto on osoittanut välinpitämättömyytensä saamelaiskäräjien, saamelaisten, paikallisten ihmisten ja paliskuntien huolelle radan tuomista haitoista alueelle, järjestö toteaa kannanotossaan.

Lapin liitto ja muut ratahankkeen edistäjät ovat viemässä pois tulevaisuuden niiltä nuorilta, jotka haluavat jatkaa perinteitään ja asettua asuinalueelleen. Liiton tulisi toimi saamelaisuuden ja saamelaisalueen elinvoimaisuuden edistäjänä, ei heitä vain näennäisesti kuulevana tahona, toteaa varapuheenjohtaja Mari Ikonen.

Angry Birds -mobiilipelistä tunnettu liikemies Peter Vesterbacka lähti viime viikolla vetämään Jäämerenrata -hanketta. Vesterbackan yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen norjalaisen Etelä-Varangin kehitysyhtiön kanssa radan suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

Lapin vasemmistonuorten mukaan Vesterbackan rooli asiassa on tullut yllätyksenä saamelaisille sekä saamelaiskäräjille. Saamelaiskäräjiä ei ole kuultu ennen sopimuksen tekoa ja tieto radasta on tullut heillekin median kautta. Myöskään asianmukaisia selvityksiä radan vaikutuksista alkuperäiskansan kulttuurille ei ole tehty.

ILMOITUS

”Tuhoaisi poronhoidon edellytykset”

Saamelaisten mukaan radalla olisi merkittäviä haittoja. Se halkaisisi saamelaisalueen kahtia, tuhoaisi poronhoidon edellytykset ja näin myös saamelaiset kulttuurit.

Sopimuksen allekirjoittajien täytyy huolehtia, että Saamelaiskäräjät ja Kolttien kyläkokous saavat kaikki ajankohtaiset tiedot ja asiakirjat hankkeesta omalla äidinkielellään, vaatii Lapin vasemmistonuorten saamelaisaktiivi Anni-Sofia Niittyvuopio.

Lapin vasemmistonuoret ovat huolissaan siitä, että ulkomaiset tahot tulisivat hyötymään saamelaisten ja Lapin alueista sekä luonnonvaroista. Lapin liitto suhtautuu varauksettomasti radan ja ulkopuolisen rahoituksen vaikutuksiin saamelaisalueelle. Lisäksi Lapin liitto on halunnut mieluummin kuulla paikallisia, paliskuntia ja saamelaisia erillisissä kuulemistilaisuuksissa, kuin tehdä virallisia selvityksiä vaikutuksista alkuperäiskansoihin, järjestö moittii.

Lapin vasemmistonuoret vetoavat puolueiden johtoihin, piireihin ja aktiiveihin ympäri Suomen:

”Meidän on luotava aidosti yhdenvertainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa myös saamelaisilla on mahdollisuus olla elinvoimainen kansa sekä ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisia on myös kuultava asianmukaisesti heitä koskevissa asioissa.”

Helmikuussa valmistuneen liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mukaan Jäämerenrata ei ole taloudellisesti kannattava.

Jos hanketta kuitenkin päätettäisiin edistää, on saamelaisten osallistuminen varmistettava, ettei peruuttamattomasti vahingoiteta heidän kulttuuriaan tai elinkeinojaan, työryhmä painotti. Se piti oleellisena, että saamelaiset, poronhoitajat ja muut tahot, joihin ratahanke vaikuttaisi, osallistuisivat suunnitteluprosessiin alusta alkaen.