Lehtikuva/Martti Kainulainen

Europarlamenttivaalit uhkaavat jäädä vähälle huomiolle eduskuntavaalien jälkeen. Europarlamentin merkitystä ei pidä kuitenkaan väheksyä, sillä EU-tasolla päätetään monista suomalaisten arkielämään vaikuttavista asioista. Eurovaaleilla on nyt merkitystä enemmän kuin koskaan.

Suomen lainsäädännöstä suuri osa juontaa juurensa EU-tason päätöksistä. EU:n määräyksillä on vuosien mittaan perusteltu niin Metsähallituksen yhtiöittämistä kuin junaliikenteen avaamista kilpailulle. Viimeisimpänä EU-tason sääntely tuli esiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ajaessa karille. Ei ole yhdentekevää, kuka EU-tasolla päättää asioista.

Viime vuosina EU-tason päätökset ovat olleet työntekijöiden kannalta myönteisiä. Uusi nollatuntisopimuksia säätelevä direktiivi tuo parannuksia osa-aikatyöntekijöiden asemaan. Perhevapaadirektiivi taas takaa työntekijälle viisi päivää sairaan omaisen hoitoon.

Talous toimii globaalisti ja ylittää rajat, joten sen ilmiöihin ei voi vaikuttaa pelkästään yksittäisten valtioiden tasolla. Veropolitiikassa EU-tasolla voidaan tehdä päätöksiä, jotka vähentävät verokilpailua ja mahdollistavat oikeudenmukaisen verotuksen EU:n jäsenmaissa.

Äärioikeiston ennakoitu nousu uhkaa työelämän myönteistä kehitystä. Äärioikeiston mepit ovat äänestäneet parlamentissa kovan ja eriarvoistavan linjan mukaisesti. Unohdetun kansan asialla äärioikeisto ei ole. Pikemminkin se vaikuttaa pyrkivän trumpilaiseen tapaan eriarvoistavaan talouspolitiikkaan entistä kovemmalla otteella.

ILMOITUS

Vasemmisto haluaa Euroopan, jossa ihmiset asetetaan markkinoiden edelle. Euroopan, jossa julkisia palveluja ei alisteta voitontavoittelulle, eikä kansallista omaisuutta yksityistetä. Euroopan, jossa työntekijöiden asemaa parannetaan.

Europarlamenttia ei tule jättää populisteille – käytä siis äänesi eurovaaleissa inhimillisemmän Euroopan puolesta.

Kauko Niemi
Aino Akinyemi
Immanuel Grönlund
Roy Pietilä