Lehtikuva/Ludovic Marin

Kahdeksan maata esittää hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä ja suuria budjettipanostuksia ilmastonmuutoksen vastustamiseen.

Euroopan unionin torstaina Romanian Sibiussa alkavassa huippukokouksessa puhutaan kahdeksan jäsenmaan aloitteesta EU:n ilmastopolitiikan tiukentamiseksi.

Belgian, Espanjan, Hollannin, Luxemburgin, Portugalin, Ranskan, Ruotsin ja Tanskan allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että jäsenmaiden on sitouduttava kasvihuonekaasujen nettopäästöjen nollaamiseen viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kahdeksikolla on myös läheisempään tulevaisuuteen liittyvä esitys: EU:n seuraavalla budjettikaudella on varattava vähintään 25 prosenttia budjetista ilmastonmuutoksen vastaisille toimille. Samalla olisi periaatteeksi otettava, ettei millekään ilmastotavoitteiden kanssa ristiriitaisille kohteille anneta rahoitusta.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla EU-maissa.

Seuraava budjettikausi koskee vuosia 2021–2027. Suomi on heinäkuun alusta lähtien tämän vuoden jälkipuoliskon EU:n puheenjohtajamaa eli neuvotteluja budjetista käydään Suomen kaudella.

Saksa, Puola ja Italia jarruttavat

ILMOITUS

Muun muassa brittilehti The Independentin mukaan suurista jäsenmaista Saksa, Puola ja Italia suhtautuvat nihkeimmin aloitteeseen. Unionista ulos pyristelevä Britannia ei enää osallistu tavoitteiden muotoilemiseen.

Kahdeksan aloitteentekijän mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat jo kaikkialla EU-maissa. Ilmastonmuutoksen vastustaminen vaatii kaikkien talouden sektorien syvällistä muutosta. Sekä yksityisiä että julkisia investointeja ja kulutusta on suunnattava vähähiilisiin kohteisiin.

Aloitteentekijät huomauttavat, että nuorten viimeaikainen aktivoituminen kertoo kansalaisten huolesta.

Kahdeksikon mukaan EU:n olisi syyskuussa pidettävässä YK:n ilmastohuippukokouksessa esitettävä omaksi tavoitteekseen nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

EU:n nykyisenä tavoitteena on 20 prosentin päästöleikkaus vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon ja 40 prosentin leikkaus vuoteen 2030 mennessä. Monet jäsenmaat ovat kuitenkin kaukana tavoitteesta.