Lehtikuva/Vesa Moilanen

80 prosenttia puolueen ylimmästä johdosta halusi hallitukseen.

Keskusta on valmis osallistumaan hallitusneuvotteluihin. Tämä ratkesi puolueen puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenille tekemässä kyselyssä.

Vastaajista 80 prosenttia kannatti vaihtoehtoa, että keskusta on käytettävissä hallitusneuvotteluihin sillä edellytyksellä, että sen kynnyskysymykset toteutuvat. Hallitusneuvotteluihin osallistumista vastusti 20 prosenttia. Vastausprosentti oli 93 prosenttia.

Kyselyn tulosta kunnioitetaan ja puolue on ilmoittanut hallitustunnustelija Antti Rinteelle, että tarvittaessa keskusta on valmis aloittamaan hallitusneuvottelut.

Keskustan kynnyskysymykset ovat:

1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023

2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.

ILMOITUS

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.

4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.

5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.

6. Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.

7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.

8. Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.

9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.

10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.