Jussi Joentausta

Aktiivimallin leikkuri osuu selvästi useammin vanhempiin työttömiin ja ansioturvan lisäpäivillä oleviin.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman aktiivimallia koskeneen seurantantutkimuksen tuoreen väliraportin mukaan ikäryhmien väliset erot ovat merkittäviä siinä, kuinka monen työttömänä vuoden 2018 alussa olleen työttömyysturvaa on leikattu.

Aktiivimallin leikkuri osui selvästi useammin vanhempiin työttömiin ja ansioturvan lisäpäivillä oleviin.

– Väliraportissa esitetty tulos vahvistaa osaltaan SAK:n esittämää huolta. Aktiivimalli on esimerkiksi ikääntyneille työttömille pitkälti leikkaus työttömyysturvaan, sanoo SAK:n työvoimapoliittinen asiantuntija Alli Tiensuu.

Työllisyysvaikutukset eivät yksiselitteisiä

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksiin väliraportti ei kykene ottamaan yksiselitteisesti kantaa.

Tutkijoiden mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutuksia on haastavaa eritellä, koska myönteinen suhdannekehitys on heijastunut työllisyyskehitykseen. Lisäksi pysyvämpiä työllisyysvaikutuksia ei ole voitu arvioida väliraportissa. Tämän tutkiminen edellyttää esimerkiksi eläkevakuutuksen työsuhdetietoja, joita ei ole tutkimusajan puitteissa saatavilla.

ILMOITUS

Tutkijat Tomi Kyyrä, Hanna Pesola ja Roope Uusitalo toteuttivat tutkimuksen ensimmäisen osahankkeen rekisteriaineistoilla.

Aktiivimalli ei sovi kaikille

Tutkimuksen toinen osahanke perustuu TE-toimistojen työntekijöille tehtyyn kyselytutkimukseen. Tutkijoiden Päivi Naumasen ja Minna Ylikännön mukaan alustavien tulosten perusteella TE-toimistojen asiantuntijat eivät pidä aktiivimallia kovin tarkoituksenmukaisena keinona edistää työllisyyttä.

TE-toimistojen asiantuntijoiden ja esimiesten mukaan aktiivimalli ei sovi kaikille koska se ei ole kaikkien asiakasryhmien aktivoitumisen kannalta tasapuolinen.

Naumasen ja Ylikännön mukaan uudistuksella on pyritty lainsäädännön näkökulmasta ”mekaaniseen” tasapuolisuuteen, jossa jokainen työtön työnhakija kohtaa saman aktiiviehdon.

– Käytännössä malli ei kuitenkaan kohtele työttömiä tasapuolisesti, sillä heillä on erilaiset edellytykset ja mahdollisuudet täyttää aktiiviehto joko yksilöllisistä tai sosiaalisista syistä, tutkijat toteavat.

SAK on vastustanut aktiivimallia koko sen valmistelun ja voimassaolon ajan.

– Ratkaisumme on uudistaa koko työttömyysturvajärjestelmä ja palvelut ymmärrettäväksi ja kannustavaksi kokonaisuudeksi, Alli Tiensuu sanoo.

Kokonaisuudessaan tutkimustyö jatkuu syksylle 2019, jolloin tutkimuksesta on tarkoitus julkaista loppuraportti.