Jarmo Lintunen

Työsopimuslakia tulee PAMin mielestä muuttaa siten, että määräaikaista työsopimusta ei saisi jättää uusimatta raskauden tai perhevapaan vuoksi.

Työelämän tasa-arvovajetta voidaan korjata parantamalla työssäkäyvien naisten oikeutta äitiyteen. PAM kannattaa työsopimuslakiin muutoksia, jotka vievät Suomea voimakkaammin eteenpäin kohti raskaussyrjinnästä vapaata työelämää.

Keskeisin muutosesitys on työsopimuslakiin lisättävä kielto, joka kieltäisi määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisen raskauden tai perhevapaan perusteella tai että määräaikainen sopimus solmitaan vain perhevapaan alkuun saakka.

Syrjintäolettama vähentäisi väärinkäytöksiä

PAM tehostaisi kieltoa niin sanotulla syrjintäolettamalla. Tämä tarkoittaa, että määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen katsottaisiin johtuvan työntekijän raskaudesta tai perhevapaan käytöstä, ellei työnantaja muuta osoita. Syrjintäolettamasäännös suojelisi naisten oikeuksia ja vähentäisi raskaudesta tai perhevapaasta aiheutuvia työsuhteisiin liittyviä väärinkäytöksiä sekä ehkäisisi pelkoa tulla syrjityksi perheen perustamisen vuoksi.

– Mielestämme olisi täysin oikeutettua ja reilua vaatia työnantajaa todistamaan, että syyt töiden loppumiseen ovat muita kuin työntekijän raskaudesta johtuvia. Se vahvistaisi naisten asemaa työelämässä ja ehkäisisi raskaussyrjintää, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo toteaa.

Ylitalo huomauttaa, että pätkä- ja silpputyösuhteissa työskentelevien oikeudet toteutuvat pysyvissä työsuhteissa työskenteleviä heikommin. Siksi raskaussyrjintää estävät teot ovat erityisen tärkeitä palvelualoilla työskenteleville.

ILMOITUS

Alustatalous ei saa olla väylä kiertää syrjintäkieltoa

– Työntekemistapojen muuttuessa on varmistettava muutoinkin, että työlainsäädäntö on ajan tasalla. Emme voi sallia sitä, että esimerkiksi alustatalouden kautta teetettävä työ luo väylän kiertää raskauteen tai vanhemmuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa. Jos emme torju tätä uhkaa nyt, vastassamme on hyvin pian työelämän tasa-arvoa entisestään heikentävä ilmiö, Ylitalo toteaa.

PAM hoitaa syrjintään liittyviä yhteydenottoja päivittäin

Ylitalon mielestä on väärin, että naiset joutuvat edelleen 2020-luvulla kohtaamaan työssään väheksyntää ja syrjintää raskaudesta johtuen. PAMiin tulee noin 1 000 yhteydenottoa vuosittain liittyen raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen.

– Ilmeisesti jo raskaaksi tuleminen nähdään heikentävän naisen työmarkkina-asemaa ja perhevapaan mahdollisuus kauhistuttaa. Viimeisen 1,5 vuoden aikana PAM on myöntänyt jäsenilleen oikeusapua useissa tilanteissa, joissa syrjintää raskauden vuoksi on syytä epäillä, Ylitalo kertoo.

Oikeusapua ammattiliitosta on myönnetty muun muassa työntekijälle, jonka määräaikaista työsopimusta ei jatkettu sen jälkeen, kun raskaudesta ilmoitettiin työnantajalle. Apua on saanut myös jäsen, joka huomasi perhevapaalta palattuaan, ettei enää päässytkään työskentelemään saman tasoisiin esimiestehtäviin kuin ennen äitiysvapaalle jäämistä.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!